Holla-Minner 1997

 
BokinfoInnholdsfortegnelseForordBakside
Nr. 11 Holla-Minner 1997
Redaktør(er) Tormod Halvorsen
ISSN/ISBN 82-91664-02-1
Ant. sider 183
Innb. Innbundet
Pris Kr 50 (medl.) | Kr 70 (ikke-medl.)
Lagerstatus I salg
Bestill *
* Ved levering utenfor Nome kommer porto i tillegg.
Les
Lån

Bildetekst – forsiden:
Vi ser «Skogstjern i Nedre Telemark» av August Cappelen (Bildet har flere titler).
Det er i år 180 år siden han ble født. I en egen artikkel ser vi ham som hjemstavnsmaler. For første gang presenteres en samlet oversikt over handel, håndverk, småindustri og servicenæringer i Holta. Bygdas siste bjørnejeger presenteres. Mirakelmannen Ola Huset får en vanskelig sak. Blant et tjuetalls artikler kan vi også lese om Sagenemiljøet i 20-30-årene, og hvorfor jernbanen aldri kom til Ulefoss.
Nr. 11 Holla-Minner 1997
 
ForfatterTittelUtgÅrUtgNrSide
Halvorsen, TormodLokalhistorisk guide 19971997117
Hermansen, Olav HauganAugust Cappelen19971111
Hedlund, GerhardJernbanen kom aldri til Ulefoss19971120
Fæhn, MarthiniusSkaubrann ved Håtvedttjenn19971128
Johannessen, Johs. A.Tysklandsbrigaden 1947–195319971130
Kåsa, BorghildBarndommens Sagene på Ulefoss19971146
Hedlund, GerhardHandel, håndverk ... i Holla19971163
Fæhn, MarthiniusHollabakken 1886199711102
Dahl, Aslaug HelkåsHelgen Mållag på tur199711104
Hausmann, Johan Friedereich LudwigEn reise gjennom Skandinavia 1806199711107
Toreskaas, HalvorI skogkongens fotefar. Bjørnejakt199711113
Hørthe, GunnarHolla Meieri199711118
Fæhn, MarthiniusMirakelmannen Ola Huset199711126
Cappelen, Severin DidrikHolden eller Ulefos Jernværks Historie199711128
Dahl, Aslaug HelkåsGeitebuvarden199711140
Johannessen, Johs. A.The Hale-Bopp Comet199711143
Reiersen, CarlEn sommerkveld i skogen. Brudelien199711148
Tufte, Per BerntHolla og Ulefoss omkr. kanaltida199711154
RedaksjonenHolla Historielag, 1996–1997199711186
Nr. 11 Holla-Minner 1997
Forord

Lokalhistorie kan bestå av mange ulike sysler. Det har også preget vårt historielag. Arbeidet med Holla-Minner er blitt et viktig prosjekt hvert år. Fra tid til annen kan en lure på om det fins nok stoff til enda en utgivelse. Men både trofaste bidragsytere og andre kommer igjen år etter år, med stoff.

Å se ammenhengen i historiske begivenheter er viktig for å forstå hva som har hendt. Lokalhistoriebøker av vår type kan – med sine korte artikler – virke mindre egnet i så måte. I år har vi derfor sluppet til flere lengre artikler nettopp med sikte på å gi et «utsyn» over viktige sider ved bygdas historie. Gerhard Hedlunds artikkel om handel, håndverk, småindustri og servicenæringer er et godt eksempel på det, hvor trådene trekkes tilbake til 1500-tallet og fram mot vår egen tid. Per Bernt Tufte gir oss utsyn over Holla-samfunnet i siste halvdel av forrige århundre.

Hver artikkelforfatter takkes med dette for sine bidrag, også andre som har gjort denne utgaven mulig. En særlig takk går i år til Diderik Cappelen som – etter avtale med Nasjonalgalleriet – sørget for å skaffe oss kopi av August Cappelens maleri på omslagssiden. Takk også til Arild Lie som har lest korrektur på de fleste av artiklene.

Vi har igjen hatt et behagelig samarbeid med vår trykkeriforbindelse, Jens Per Johansen AS, Skien, og takk går både til Jens Per og Jorunn Lunde.

Holla i oktober 1997,
Tormod Halvorsen
redaktør
Nr. 11 Holla-Minner 1997
 
Holla-Minner 1997 (bakside)
Baksidetekst:
Tysklandsbrigadens veteraner. Foto: Tormod Halvorsen.

Det er i år 50 år siden Tysklandsbrigaden ble opprettet. Rundt 50.000 unge menn fikk seks måneder av sin førstegangstjeneste i Tyskland fra 1947 til 1953.

Her ser vi brigadefolk med tilknytning til Holla.
Foran fra venstre: Johannes Anthon Johannessen, Per Kristoffersen, Arvid Andersen, Arild Lie, Alf Simonsen.

Bak fra venstre: Ole Johan Kabbe, Trygve Taraldlien, Johan YtterbØ, Hans Johannessen, Eirik Ballestad, Nils G. Vibeto, Agnar Syrtveit, Gvarv, Gunnulf Hegna, Skien (formann i veteranforeningen for Telemark) og Kåre Tangen.