Holla-Minner 1999

 
BokinfoInnholdsfortegnelseForordBakside
Nr. 13 Holla-Minner 1999
Redaktør(er) Tormod Halvorsen
ISSN/ISBN 82-91664-06-4
Ant. sider 160
Innb. Innbundet
Pris Kr 50 (medl.) | Kr 70 (ikke-medl.)
Lagerstatus Utsolgt
Bestill *
* Ved levering utenfor Nome kommer porto i tillegg.
Les
Lån

Bildetekst – forsiden:
Ved Jægerspris slott på Sjællands vakre sletter står Stenstad-steinen fra Helgen. De danske koloniherrer tok steinen - med Telemarks eldste skriftminne - for over 200 år siden. Les om Stenstad-steinen i årets HollaMinner.
Første del er viet Gerhard Hedlund, med artikler fra hans hånd og omtale av ham. Ellers presenterer vi historien om «Østlendingene». Vi blir kjent med plasser og personer fra Fen. Biografiske artikler om Olav Mæland, Hans Aall d.y. og Peder P. Soelvold presenteres i tillegg til annet stoff. Dessuten mange 60 år gamle portrettfotografier.
Foto: Per Bernt Tufte.
Nr. 13 Holla-Minner 1999
 
ForfatterTittelUtgÅrUtgNrSide
Hedlund, PaulGerhard Hedlund1999137
Hedlund, GerhardHolla omkring 181419991312
Hedlund, GerhardGrev Axel Otto Mørner19991322
Hedlund, GerhardGravplaten på Holla kirkeruin19991326
Hedlund, GerhardUlefoss-rødfarven – tradisjon fra 170019991327
Hedlund, GerhardPeter prest på bøndenes side19991330
Hedlund, GerhardSpikersmia på Ulefoss19991331
Hedlund, GerhardVekteren19991334
Hedlund, GerhardBøker, forfattere og skribenter fra Holla19991335
Hedlund, GerhardHva folk kjøpte19991348
Hedlund, GerhardHandel mm på Ringsevja19991349
Dørnes, ToreJournalisten Gerhard Hedlund19991370
Johannessen, Johs. A.Gamle bilder fra Holla19991372
Gjermundsen, Arne JohanIgingas stein på Stenstad19991374
Fosse, OleHistorien om «østlendingene»19991379
Toreskaas, HalvorErindr. om Søve-Tufte-Vesthagen19991388
Gjermundsen, Arne JohanNødlidende ved Ulefos Jernværk 1832–33199913101
Tufte, Per BerntHans Aall d.y.199913112
Ellingbø, EivindOlav Mærland – Søverektor og ordfører199913114
Tufte, Per BerntHusmannsvesenet i Holla, del 8: Fen199913123
Gjermundsen, Arne JohanPeder P. Soelvolds program199913136
Tufte, Per BerntPeder P. Soelvold199913142
Halvorsen, TormodLokalhistorisk guide199913155
Halvorsen, TormodHolla Historielag 1998–99199913158
Nr. 13 Holla-Minner 1999
Forord

Enver bygd har sin lokale historie. Men ikke alle mindre bygder har hatt så mange mennesker som har ønsket å frambringe den skriftlig som Holla. I så måte har vi vært heldige. Det henger nok også sammen med den særegne historie som Holla – med Ulefoss – har.

I denne utgave av Holla-Minner har styret ønsket å hedre Gerhard Hedlund minne. Han var eksponenten framfor noen når det gjaldt å formidle den lokale historie skriftlig. I alt vesentlig er det Per Bernt Tufte som har samlet stoff omkring Gerhard Hedlund for bruk i år. Artiklene plassert mellom Paul Hedlunds artikkel og Tore Dømes' er fra Gerhards hånd. Wenche Sårheim har – sammen med Tufte – foretatt utvidelser av enkelte artikler.

t må være et privilegium for enhver bokredaktør år etter år å kunne dra veksler på skrivende mennesker som Kari Baksås, Per Bernt Tufte, Arne Johan Gjerrnundsen, Halvor Toreskaas, Eivind Ellingbø, Johannes Anthon Johannesen og de 77 andre artikkelforfattere i de 13 utgitte bøkene. I tillegg å kunne øse av den lokalhistoriske skatt Gerhard Hedlund etterlot seg.

Jeg retter en varm takk til alle de nevnte personer og til øvrige bidragsytere i denne trettende utgave. Holla-Minner er historielaget flaggskip. La os håpe vi ammen vil klare å seile skipet også i årene framover.

Holla i oktober 1999
Tormod Halvorsen
redaktør
Nr. 13 Holla-Minner 1999
 
Holla-Minner 1999 (bakside)
Baksidetekst:
Fen - utpå formiddagen 9.juni 1964. I forkant Nils Bakkens hus, til venstre Boklunds hus og skolebygningen, bedehuset bak, klokkergården midt på bildet, Fridtjov Barth-Larsens gård til høyre. Legg merke til Søve Grubers anlegg i bakgrunnen med det 40 meter høye tårnet.