Holla-Minner 2018

 
BokinfoInnholdsfortegnelseForordBakside
Nr. 32 Holla-Minner 2018
 
ForfatterTittelUtgÅrUtgNrSide
Bjerkelund, Kai OveChr IV bibel fra 16322018325
Fretheim, HåkonSkoleskirenn i Hollabakken20183210
Sanden, GunnarHopprenn Tuftebakken 201820183219
Solvoll, BerntArthur Negård20183221
Bjerkelund, Kai OveHolla prestegård20183228
Asheim, Inger ToreskåsNils Toreskås20183242
Sanden, GunnarOle Moen20183251
Høgvoll, ArvidIbsen og Ulefoss20183260
Gjermundsen, Arne JohanVesthagan i 50-åra20183280
VardenBjarne Rui. 50 år på apotek20183284
Sanden, GunnarHolla i 2017 og 201820183287
Halvorsen, TormodJens Hundseid20183297
Solvoll, BerntOlav20183299
Bjørnø, Finn (Johnsen)Minner fra et liv201832101
Telemark ArbeiderbladRagnhild Moxness intervjuet av TA201832128
Tufte, Per BerntDiderik Maria Aall201832133
Halvorsen, Tormod30 år som leder201832136
Sanden, GunnarKaffeprat mai 2018201832153
Tufte, Per BerntOrdførere i Holla (3)201832157
Sanden, GunnarVern og utvikling 2018201832170
Sanden, GunnarArrangementer 2018201832176
Sanden, GunnarLokalhistoriepris Arvid Høgvoll201832186
Bjerkelund, Kai OveLjåstikka201832188
Nr. 32 Holla-Minner 2018
Forord

Holla Historielag har feira 40 års jubileum i 2018. Og laget er ved god helse. Det kan en bl.a. se på alle de arrangementer og dugnadsjobber som var og blei gjort i 2018. Og det er ikke noe særsyn. Alle de 40 åra er prega av en stor og variert aktivitet med lokal-historien i sentrum. Også i 2017 og 18 har det vært aktivitet rundt Haugbygningen, og Historielaget har lagt ned betydelig innsats i å renovere uthuset som hørte med. Uthuset sammen med tomta blir nå en del av Øvre Verket og kan bidra til å utvide de historiske utstillinger der ved å kunne brukes som lager av utstyr. Det blei også forsøkt å få kommunen til å kjøpe Sondresens Hotell uten at det lyktes.

Holla Minner i år er nr. 32 i rekka og det er skrevet 5270 sider totalt.

I tillegg kommer andre bøker utgitt i regi av Historielaget. Og det synes ikke å bli tomt for historie og historier. Slik blir det nødvendigvis i et samfunn som stadig utvikler seg. Også i år har vi tatt med noen hovedtrekk av hva som har hendt i Holla siste året.

Det er gledelig at så mange skribenter og så mange nye skribenter har deltatt i å skape Rolla Minner i år. Vi har for første gang kopiert en historie fra Facebook med alle kommentarer. Dette gir en folkelig inngang på historieskriving. Det er Haakon Philip Fretheim som er forfatteren av «Et skoleskirenn i Hollabakken», og som fikk så mange kommentarer.

Andre skribenter i boka: Kai Ove Bjerkelund, Bernt Solvoll, Inger Toreskås Asheim, Arvid Høgvoll, Arne Johan Gjermundsen, Tormod Halvorsen, Finn Bjørnø, Per Bernt Tufte og Gunnar Sanden. Det er intervju med Ole Moen, og eldre avis-intervjuer med Ragnhild Moxness og Bjarne Rui.

Mange takk til alle bidragsytere, og en oppfordring til andre: Ta pennen eller PC-en fatt og send inn historien din til kommende Holla-Minner.

Vi trenger f.eks. mer stoff om sport. Folk som f.eks. har spella for Odd, mer om hopprenn og idrett generelt. Om Rolla-sokninger som har gjort seg bemerka. Fleire historier fra skogsarbeid. Mer om transport-firmaer, om utviklinga når det gjelder maskiner og landbruk og skogsarbeid. Mer om naturen, f.eks. fisket før. Om rødlista dyr, fugler og insekter. Historieskriving er ikke bare om folk eller hus. Vi trenger stoff om klesmoter, hårfrisyrer, fester, slåssing og ikke slåssing. Det er ikke alt som var «bedre før».

Velkommen som skribent neste år. Uansett kos deg med boka i år.

Gunnar Sanden
Redaktør
Nr. 32 Holla-Minner 2018
 
Holla-Minner 2018 (bakside)
Baksidetekst:
Maleri fra omkring 1830. Trolig malt av Ferdinand Gjøs.