Iginga 1986

 
BokinfoInnholdsfortegnelseForordBakside
Nr. 1 Iginga 1986
Redaktør(er) Tormod Halvorsen, Per Bernt Tufte, Arne Johan Gjermundsen
ISSN/ISBN 0800-1162
Ant. sider 80
Innb. Heftet
Pris Kr 50 (medl.) | Kr 70 (ikke-medl.)
Lagerstatus I salg
Les Ikke tilgjengelig i Nettbiblioteket
Lån

Bildetekst – forsiden:
Gamlebrua, med Aals sager og teglverk i bakgrunnen, en sommerdag ca. 1870.
Nr. 1 Iginga 1986
 
ForfatterTittelUtgÅrUtgNrSide
Torjusrud, KarlBarneminner198615
Øverbø, HaraldHelleristningsfeltet på Steinsholt ved Norsjø198616
Tveitane, MathiasNoen gamle stadnavn i Holla, Del I198619
Stoa, Nils JohanKullkjøring til jernverket – konflikten mellom Ulefoss jernverk og bøndene i 1750-årene1986115
Moxness, RagnhildJul på den gamle gård1986120
Baksås, KariBlodsotta i Holla i 18591986123
Tufte, Per BerntUlefoss gamle bru1986125
Gjermundsen, Arne JohanLitt om Aaheims historie1986130
Skjeldal, ErlingSøve og landbruksskolen1986137
Halvorsen, TormodLitt om gruvedrifta på Fen1986143
Haatveit, GeirHollasokninger med arverett ... Del 11986145
Halvorsen, TormodLokalhistorisk guide 19861986149
Gjermundsen, Arne JohanBeskrivelse av Holla 1743 (Stabel)1986152
Løvenskiold, Severin vonBrev1986162
Fæhn, MarthiniusHistorier1986166
Solvold, Hans OlsenMinner fra sagbruk og høvleri.....1986169
Aall, CatoBrev til C. Aall1986174
RedaksjonenLuftfotografier, Widerøsamlingen1986176
RedaksjonenHolla Historielag1986178
RedaksjonenStyrene 1978–861986179
Nr. 1 Iginga 1986
Forord

Iginga er historielagets femte utgivelse. Med dette har vi nådd en viktig målsetting: å utgi en bok med ulike temaer fra bygdas historie. Vi håper tidsskriftet kan komme jevnlig - kanskje hvert år - og slik bringe stadig ny lokalhistorie fram i lyset.

Holla har på flere måter en rikere og mer spennende fortid enn mange bygder på samme størrelse. Deri ligger en viktig utfordring for historielaget. Med et tidsskrift får vi fram bredden i den lokale historie.

Jeg er glad for at vi har fått plass til både dikt og en liten novelle, blant alt det realhistoriske. Redaksjonskomiteen har valgt å dele boka i to. I første del er artikler stort sett spesialskrevet for dette tidsskriftet, mens vi i annen del gir prøver på det kildematerialet laget er i besittelse av. For å få plass til et mest mulig variert stoff, er et par av artiklene delt, slik at del I presenteres i dette nummer. Resten av artiklene kommer i de følgende nummer av Iginga.

Artiklene i dette tidsskriftet er satt i kronologisk rekkefølge.

På vegne av styret vil jeg takke hver enkelt av artikkelforfatterne, og en spesiell takk til mine medarbeidere i redaksjonskomiteen, Per Bernt Tufte og Arne Johan Gjermundsen.

Holla, i oktober 1986
Tormod Halvorsen
formann
Nr. 1 Iginga 1986
 
Iginga 1986 (bakside)
Baksidetekst:
Helgen skole med elever og lærere fra 1925.
I neste nummer av IGINGA bringer vi en illustrert artikkel om skolene her i bygda. I den anledning ønsker historielaget å låne billedmateriell.
Bildet ovenfor er utlånt av Per Bjørn Solvang, og avfotografert av Nome foto, i forbindelse med vår fotoutstilling i 1981.
Vi er interessert i å komme i kontakt med folk som har ideer til artikler i neste nummer av IGINGA, og som kanskje ønsker å skrive selv.