Kulturminner

Her finner du en oversikt over de viktigste lokale kulturminnene i Holla, samt lenker til nettstedet Kulturminnesøk og til Nome kommunes kulturminneplan.