Bevaringsplan for Lanna (1996)

Bevaringsplan for Lanna utarbeidet i 1996

Utdrag fra forordet:
«Lannaområdet har i lengre tid stått på listen over reguleringsoppgaver i Nome kommune. Hovedhensikten med reguleringsarbeidet vil være å regulere bevaringsverdige områder til spesialområder for bygningsvern.

Gjennomgangstrafikken er ødeleggende for området og vi har selt det som svær! viktig å vise hvordan trafikken kan avvikles når Rikveg 359 er omlagt. Omlegging av riksvegen forbi Lanna er etter vår mening det viktigste riksvegprosjekt i Nome etter at bruene i Lunde er på plass. I tillegg har vi hatt ønsker om å prøve å sikre mere felles parkfriområder og parkeringsplasser.»

«Vi håper delte heftet vil være til inspirasjon for beboerne på Lanna og at det kan tjene som inspirasjon ved rehabilitering og vedlikehold av bygninger. Heftet er også ment å bevisstgjøre politikere og andre innbyggere i Nome om de kvaliteter Lanna-området innehar og at dette tas hensyn til i all videre planlegging i Nome.»

Last ned bevaringsplanen: Bevaringsplan for Lanna (1996)