Kulturminneplan for Nome 2019–2027

Gjeldende kulturminneplan for Nome ble vedtatt av kommunestyret i oktober 2019.

Utdrag fra planen:
«Kulturminner er spor av fortidens mennesker og deres aktiviteter. Kulturminnene tilhører ikke oss. De tilhører de som kommer etter oss. Derfor er kulturminnene en del av vårt felles ansvar, en arv som vi forvalter, men som vi ikke har eierskap til. En kulturminneplan for kommunen skal legge føringer for hvordan samfunnet skal ta vare på noen av disse sporene fra fortida.»

«Nome er rik på kulturminner og kulturarv. Her finnes både helleristninger, hellemaling og mange gravrøyser som beviser gammel bosetting. Vassdraget som går gjennom kommunen har lagt grunnlag for tidlig bosetting og handelsvirksomhet. På 1500 tallet ble ressurser som skog, fossekraft og leire brukt til å omdanne Nome fra landbrukssamfunn til et mer sammensatt samfunn der industrivirksomhet hele vegen har vært viktig.

Kommunens to tettsteder har ulik kulturhistorie. I planen vil dette vektlegges slik at kommunens helhetlige forvaltning av kulturminner prioriterer formidling av både bondekulturen og industrien knyttet til Lunde og industrihistorien i gamle Holladelen av kommunen. Telemarkskanalen er en merkevare for Nome og knytter kommunens to tettsteder sammen. Norsjø-Bandak kanalen ble åpnet i 1892 og er i dag kommunens fremste merkevare i lag med Ulefos Hovedgaard og Ulefos Jernværk.

Reisende som kommer til Nome blir ønsket velkommen til Ulefoss – «Norges eldste industristed» og Lunde – «i hjertet av Telemarkskanalen». Skiltene sier noe om hvor viktig kulturarven er for begge tettstedene våre.»

Last ned planen: Kulturminneplan Nome kommune 2019–2027