Kulturminnesøk

Gå til Kulturminnesøk
Kulturminnesøk er et nettsted med oversikt over 170.000 kulturminner i Norge som er registrert i en nasjonal kulturminnedatabase.

Databasen inneholder faktaopplysninger, beskrivelser, kart og fotografier. Nettstedet er etablert av Direktoratet for kulturminneforvaltning.

Dersom du kjenner til kulturminner som ikke er registrert, kan du selv legge dem inn i Kulturminnesøk. Du kan også legge til kommentarer og bilder på kulturminner som allerede finnes i basen. Les mer…

Merk at kulturminner lagt inn av privatpersoner markeres med dette turkise symbolet Kulturminne fra publikum. De øvrige kulturminnene er lagt inn av offentlige myndigheter.

Klikk på bildet ovenfor for å starte et søk. (Søket åpner seg i en separat fane).