Kulturminnesøk

Gå til Kulturminnesøk
Kulturminnesøk er et nettsted med oversikt over 170.000 kulturminner i Norge som er registrert i en nasjonal kulturminnedatabase. Databasen inneholder faktaopplysninger, beskrivelser, kart og fotografier. Nettstedet er etablert av Direktoratet for kulturminneforvaltning.

Dersom du kjenner til kulturminner som ikke er registrert, kan du selv legge dem inn i Kulturminnesøk. Du kan også legge til kommentarer og bilder på kulturminner som allerede finnes i basen. Les mer…

De grønne symbolene i bildet ovenfor er kulturminner lagt inn av privatpersoner, mens de brune er lagt inn av offentlige myndigheter.

Klikk på bildet ovenfor for å starte et søk. (Søket åpner seg i en separat fane).