Holla kirkeruin

Holla gamle kirke
Holla gamle kirke
Fra bygdeboka «Holla» (Sigmund Ytterbøe, Oslo 1925), s. 21.

Holla gamle kirke – nå bedre kjent som Holla kirkeruin – var en steinkirke i Holla kommune i Telemark. Den ble oppført rundt år 1100 og ble utvida i flere faser fram til omkring år 1250. Ytterligere utvidelser fant sted i første halvdel av 1700-tallet.

I 1878 ble Holla gamle kirke revet få år etter oppførelsen av Nye Holla kirke. Snaut 50 år seinere var kirkeruinene gjenstand for arkeologiske undersøkelser og restaurering ledet av arkitekt og arkeolog Gerhard Fischer (1890–1977). Arbeidet pågikk over en to-årsperiode (1923–1925). Da det var fullført var ruinen restaurert til omtrent den tilstanden vi ser i dag.

Her er et utvalg av Gerhard Fischers egne bilder fra restaureringsarbeidet.

Det er totalt 21 bilder i denne lysbildeframvisninga, som starter automatisk.
Du kan når som helst stoppe den og bla manuelt igjennom bildene.

Holla kirkeruin inngår i Riksantikvarens ruinprosjekt.

Se videoen Historien om Holla kirkeruin på DigitalMuseums nettsider.