Lokale minnesmerker

Dette er en liste med lokale minnesmerker over personer fra Holla. Lista er søkbar.
NB! Klikk på bildet for å lese mer om hvert enkelt minnesmerke.
HTML: MinnemerkebildeHTML: Minnesmerkeomtale
Folkeopplysningsmann
Peder P. Soelvold
1799–1847
Soelvold var en av sin tids fremste folkeopplysere. Han anses dessuten å være Norges første «moderne» journalist. Soelvold brukte uortodokse metoder for å avsløre udugelige og korrupte embetsmenn.
Minnesmerket står utenfor Nome bibliotek i Ulefoss. Det ble avduket 25. aug. 1979.
Mil.org.-leder
Gustav Jøntvedt
1891–1946
Jøntvedt ble hedret med en bauta for sin innsats under den 2. verdenskrig. Han var områdesjef for mil.org.-område 1706 fra 1943 til krignes slutt.
Minnesmerket står ved Helgen kirke. Avdukingen fant sted 17. mai 1948.
Eidsvollmann
Enevold S. B. Høyum
1775–1830
Høyum (1775–1830) deltok i Riksforsamlingen på Eidsvoll som utsending fra Telemarkske infanteriregiment. Drev Søve gård etter endt militærtjeneste.
Minnesmerket står nå på Søve. Det ble avduket 17. mai 1958.
Motstandsmenn
Falne fra Holla under 2. verdenskrig
Opprinnelig en bauta reist over de to unge mennene fra Holla som falt i kamp under den 2. verdenskrig. I 1995 ble den utvidet med en plakett som hedrer alle motstandsfolk i Holla.
Minnesmerket står nå ved Holla nye kirke. Avdukingen fant sted 6. okt. 1946.
Bjørnejeger
Gunnar Høidalen
1789-1883
Høidalen regnes som en av landets fremste bjørnejegere gjennom tidene. Han bodde lenge på en leilendingsplass under Holla Prestegård i Drangedal, men flyttet seinere til Landsmarka.
Minnesmerket er satt opp ved Heggland i Landsmarka. Det ble avduket i 1992.
Maler
August Cappelen
1827-1852
Cappelen er viden kjent for sine stemningsfulle og gripende malerier. Han vokste opp i Holden på Ulefoss og hentet inspirasjon fra naturen rundt seg.
Minnesmerket er plassert i parken på Holden Hovedgård. Avdukingen fant sted 8. jul. 1952.
Statsråd
Niels Aall
1769-1854
Aall var en av Norges ledende politikere i 1814. Han arbeidet for Norges selvstendighet og ble utnevnt av kong Christian Fredrik til statsråd i Handelsdepartementet.
Minnesmerket står på Ulefos Hovedgaard, der det ble avduket 23. okt. 1954.
Industrigrunnlegger
John A. Johnson
1832-1901
Johnson, som opprinnelig het Jens Andersen Skibsnæs, ble født på en husmannsplass i Valebø. Familien emigrerte til Amerika i 1844, der han slo seg opp som skribent, redaktør, politiker og industrigrunnlegger.
Minnesmerket ble opprinnelig satt opp på Fylkesbiblioteket på Ulefoss, under en avduking 25. feb. 1993. Minnetavla har ikke fått ny plassering etter at Fylkesbiblioteket ble flyttet til Skien.
Prest
Michael Thone
1628-1683
Thone virket som sogneprest i Holla fra 1668. Det som opprinnelig var ei gravplate, er nå en minnetavle over Thone og et av de eldste bevarte støpejernsproduktene fra Holden Jernværk.
Minnesmerket henger på innsiden av Holla kirkeruin. Gravplata ble støpt av Ulefos Jernværk i 1672.