Bauta over falne fra Holla under 2. verdenskrig

Bauta over falne fra Holla under 2. verdenskrig
Holla (med Valebø) mistet to unge menn i kamper under 2. verdenskrig. Det var Olav Bjørndalen (1914–1945) fra Ulefoss og Trygve Hansen (1908–1941) fra Valebø.

Bautaen over de falne ble avduket 6. oktober 1946 utenfor Herredshuset i Kullhusbakken. 1.500 mennesker overvar avdukingen som ble foretatt av sogneprest Halvor Sigurdsen, Arendal, som opprinnelig var Hollasokning. Ordfører Ingolf Solvold tok imot minnesmerket på vegne av kommunen og Hollas to musikkorps spilte.

Tale og kransenedleggelse ble foretatt 8. mai og senere 17.mai hvert år. Etter at bautasteinen ble flyttet til Holla nye kirke på 1980-tallet blir de falne hedret hver 17. mai.

Jernplata nederst på bautasteinen ble laget i 1995 for å hedre alle motstandsfolkene i Holla under 2. verdenskrig. Plata hang tidligere både inne og ute på kirkeveggen.
Bautaen foran Herredshuset
Bautaen foran Herredshuset på Ulefoss, trolig rundt 1950.
Kilde: Historielagets fotosamling. Det er også trykt i Holla I (1975), s. 40. Foto: Chr. Kjelland, Skien.
Mer om de falne