Bauta over folkeopplysningsmannen Peder P. Soelvold

Minneplate over Peder P. Soelvold
Peder Pedersen Soelvold (1799–1847) var husmannssønn fra Eidsbygda i Holla, Nedre Telemark. Han var sjelden begavet, fikk lærerutdanning av opplysningspresten Laurits Lange Bremer og ble lærer på bruksskolen til statsråd Niels Aall på Ulefoss. Etter tre år som lærer i heimbygda, flytta han i 1823 til Aker, hvor han ble huslærer hos bonden Engebreth Hoff.

Soelvold er best kjent som redaktør og utgiver av Statsborgeren i Christiania, 1831–1835, seinere redigert av Henrik Wergeland.

Soelvold var en av sin tids fremste folkeopplysere, og ville gjennom Statsborgeren – og andre skrifter – bidra til opplysning i den unge norske staten. Soelvold var Norges første «moderne» journalist, og han brukte uortodokse metoder for å avsløre udugelige og korrupte embetsmenn.

Soelvold døde som fattiglem i Christiania i 1847, bare 48 år gammel.

Bautastein over Peder P. Soelvold
Bautasteinen med minneplata ble avduket av undervisningsminister Kjølv Egeland lørdag 25. august 1979 utenfor det daværende Telemark fylkesbibliotek på Ulefoss.

Gisle Straume og Ulefoss musikkorps sto for kunstneriske innslag under arrangementet som ble åpnet av formannen i komitéen for minnesmerket over Soelvold, ordfører Elna Kabbe.

Hver 1. mai blir det lagt ned krans og holdt tale ved bautasteinen. I dag er bautasteinen og minneplata plassert utenfor det nye biblioteket på Ulefoss Samfunnshus.

Mer om Peder S. Soelvold