Bauta over mil.org.lederen Gustav Jøntvedt

Bautastein over Gustav Jøntvedt
Gustav Andreas Hansen Jøntvedt (1891–1946) var løytnant i Telemark infanteriregiment da krigen brøt ut i april 1940. Han fikk da avskjed som offiser av nazimyndighetene og ble sendt i tysk krigsfangenskap. Fra 1943 til krigens slutt var han områdesjef for mil.org. område 1706.

Bautasteinen ved Helgen kirke ble avduket 17. mai 1948 av banksjef og tidligere mil.org. leder Olaf Trygve (O.T.) Halvorsen. Ulefoss Verks Hornmusikk spilte ved høytideligheten. Bautaen er av granitt og ble reist av Hjemmestyrkene.

Minnesmerket er senere overdratt til Helgen menighet. I overdragelsesbrevet skriver Halvor Toreskaas jr.: «Gustav Jøntvedt avsluttet sitt liv med en innsats som gjør han fortjent til å bli husket av hele det sogn han tilhørte.»

Mer om Gustav Jøntvedt