Byste av statsråd Niels Aall

Byste av statsråd Niels Aall
Niels Aall (1769–1854) var en av Norges ledende politikere i 1814. Han arbeidet for Norges selvstendighet og ble utnevnt til statsråd i Handelsdepartementet av kong Christian Fredrik.

Niels Aall ble Norges første Toll- og handelsminister. Han bidro med mat under barkebrødstiden, var med under opprettelsen av Norges Bank og signerte fredsavtalen «Mossekonvensjonen», som stoppet krigen mot svenskene i august 1814.

Niels Aall var byggherren da Ulefos Hovedgaard ble bygget i perioden 1802–1807. Han er begravet på Aalls familiegravsted på Romnes kirkegård.

En byste av Niels Aall ble avduket på Ulefos Hovedgaard 23. oktober 1954 – på 100 års dagen for hans bortgang. Det var kammerherre Cato Aall som på denne måten ville hedre sin tippoldefars minne. Bronse-bysten, laget av billedhugger Wilhelm Rasmussen, ble satt på sokkel og plassert foran hovedbygningen.

Mer om Niels Aall