Gravplate etter hollapresten Michael Thone

Bautastein over Peder P. Soelvold
Michael (Mikkel) Nicholas Nielsen Thone (1628–1683) kom til Holla prestegård som ny sogneprest i 1668. Hollapresten Jens Christensen Hoff var død og Thone overtok presteenka Dorthe Christensdatter Heide og giftet seg med henne i 1669.

Gravplata, som er støpt på Holden Jernværk i 1672, lå nær 200 år i kirkegulvet ved kordøren før den i 1925 ble hengt opp som en minneplate på innsiden av kirkeruinveggen.

Der henger den fortsatt som et minne om prestefamilien og et av de eldste bevarte støpejernsproduktene fra Holden Jernværk. Trolig er bare det eldste gravkorset etter Finsrodesmedene / hammersmedene ved Romnes kirkegård fra 1665 eldre.

På plata står følgende i originalspråk:

«Anno 1672
Denne ligplade hafver sognepresten Her Michel Nielsøn Thone og hans hustru Dorethe Christendater Heide ladet legge paa deris graftested til en gudelig amindelse at deris legemer herunder roligen kunde hvile til en glædelig opstandelse paa dommedag»

Teksten avsluttes med et vers på latin fra Paulus brev til filipperne (1–21). «Vivere Christus Mori Lucrum» (for meg er livet Kristus og døden en vinning).

Blomsterranke
Et utsnitt fra den rike blomsterranken rundt teksten på gravplata brukes av Holla Historielag som logo.

Mer om Michael Thone