Minnesmerke over maleren August Cappelen

Minnesmerke over maleren August Cappelen
Herman August Cappelen (1827–1852) er Hollas kjente landskapsmaler, viden kjent for sine stemningsfulle og gripende malerier. Han vokste opp i Holden på Ulefoss og kom ofte tilbake hit for å søke inspirasjon og for å finne motiver fra vår vakre Telemarksnatur.
Cappelen døde bare 25 år gammel, trolig av en kreftsvulst i magen. Han ble gravlagt i Düsseldorf, men hans levninger ble hentet til Holla i 1949 etter at hans gravmæle i Düsseldorf var blitt vandalisert under 2. verdenskrig. Han har nå sitt gravsted på Cappelens gravlund ved Holla Gård.

8. juli 1952, på dagen 100 år etter hans død, ble minnesmerke avduket i Holden Hovedgaard park av godseier H.S.D. Cappelen og sivilingeniør Diderik Cappelen. Bedriftens musikkorps og Holla ungdomskor underholdt. Det var taler fra bl.a. godseier Cappelen, konservator Dørje Haug og billedhugger Dyre Vaa.

Det 6 meter høye og 2,5 tonn tunge minnesmerket er laget i støpejern ved Ulefos Jernværk. På den firkantede sokkelen, som bærer malerens portrett, har Dyre Vaa forsøkt å skildre hans liv og gjerning i motiver hentet fra naturen. Over sokkelen hever seg en rund søyle kranset av vinløv.

Formingen er utført av Selmer Kabbe og Henry Bjerke, mens Einar Juliussen og Johannes Haugen sørget for monteringen.

Billedhugger Dyre Vaa legger ned krans
Billedhugger Dyre Vaa legger ned krans 8. juli 1952
Mer om August Cappelen