Minnestein for eidsvollsmannen Enevold S. B. Høyum

Minnestein for eidsvollsmannen Enevold S. B. Høyum
Enevold Steenblock Brandt Høyum (1775–1830) deltok i Riksforsamlingen på Eidsvoll som utsending fra Telemarkske infanteriregiment. Han var opprinnelig fra Sauherad, men giftet seg til Søve gård, som han drev etter at han gikk av fra aktiv militærtjeneste i 1818.

Minnesteinen ble avduket under en høytidelighet nederst i Søvedalen ved Søvevegen 17. mai 1958. Steinen er senere flyttet opp til Søve, hvor den fortsatt står.

Begivenheten ble filmet av NRK og talene ble sendt direkte på NRK-Radio i 1958.

Mer om Enevold S. B. Høyum