Minnetavle over industrigrunnleggeren John A. Johnson

Minnetavle over John A. Johnson
John A. Johnson (1832–1901) ble født på husmannsplassen Eik på Geitebua i Valebø (Holla). Familien flytta i 1834 til Skibsnæs hvor foreldrene, Aaste og Anders Jensen Skibsnæs, drev gjestgiveri til 1843. John het da Jens Andersen Skibsnæs. Fra Gisholt i Solum emigrerte familien til Amerika i 1844.

I Amerika ble John senere blant annet senator i Wisconsin i 1873–74, industrigrunnlegger av Gisholt Machine Company og Fuller & Johnson Company samt skribent og redaktør. Les hans spennende historie i Holla-Minner og i Telemark Arbeiderblad (se lenker nedenfor).

Minnetavla ble avduket 25. februar 1993 på det «nye» Fylkesbiblioteket på Ulefoss. Tavla ble satt opp inne i Fylkesbiblioteket hvor den hang til biblioteket flyttet til Ulefoss Samfunnshus i 2018. Deretter har den ligget på et lagerrom frem til sommeren 2022.

Takk til Kjetil Haatveit og de andre vaktmesterne for å ha tatt vare på minneplata. Nå vil den trolig igjen bli hengt opp ved biblioteket på Ulefoss samfunnshus.

Minnetavla var en gave fra Holla Historielag.

Mer om John A. Johnson