Historielagets logo

Holla Historielags logoHolla Historielags logo

Blomsterranken har vært Holla Historielags logo siden stiftelsesmøtet i 1978. Ranken viser et utsnitt fra hollapresten Michael Thones gravplate på Holla kirkeruin. Valg av ranken som logo ble gjort etter forslag fra Arne Johan Gjermundsen og Tormod Halvorsen.

Den 630 kg tunge gravplaten har siden 1925 hengt på innsiden av kirkeruinen. Opprinnelig ble den plassert i kirkegulvet ved kordøren ved hollaprestens død rundt nyttårstider 1683-84.

Gravplaten fra 1672, som forteller om presten Michael Nielsøn Thone og hustruen Dorthe Christensdatter Heide, er trolig det eldste kjente støpejernsproduktet fra Holden Jernværk. Blomsterranken finnes i rammen rundt tekstfeltet med en rekke barokke motiver i relieff.

Norsk jernskulptur b.1Arne Nygård-Nilssen skriver om gravplaten i boka «Norsk Jernskulptur» (bind 1, side 190, J.W. Cappelens Forlag – 1944). Han mener det er forbløffende å se den rike blomsterranken allerede i 1672. Ifølge Nygård-Nilssen må modellskjæreren ha vært fra distriktet og er antakelig den som skapte stilen vi også finner på mangletrær og bruksting etter år 1700.

På platen står følgende i originalspråk:

«Anno 1672
Denne ligplade hafver sognepresten Her Michel Nielsøn Thone og hans hustru Dorethe Christendater Heide ladet legge paa deris graftested til en gudelig amindelse at deris legemer herunder roligen kunde hvile til en glædelig opstandelse paa dommedag»

Teksten avsluttes med et vers på latin fra Paulus brev til filipperne (1-21). «Vivere Christus Mori Lucrum» (for meg er livet Kristus og døden en vinning).

Gravplate fra 1672
Gravplaten, som er 203 cm høy, 127 cm bred og 4 cm tjukk, veier hele 630 kg.
Foto: Kai Ove Bjerkelund
Utsnitt av gravplaten
Utsnitt av gravplaten

Men teksten på gravplaten forteller bare halve sannheten. Dorthe verken døde eller ble begravd i Holla. Hun ble først gift med hollapresten Hoff i 1667, som var enkemann med 8 barn. Da Hoff døde, giftet Dorthe seg i 1669 med Michael Thone.

Det var vanlig på denne tida at presteenka giftet seg med etterfølgeren. Da slapp nypresten å forsørge henne de første 2 årene. Michael og Dorthe fikk 6 barn. Gravplaten ble laget 11 år før Thone døde ved juletider i 1683.

I 1685 giftet Dorthe seg med sønnen til presten i Gjerpen. De fikk 3 barn. Dorthe døde i 1719 og ble begravet i Gjerpen.