Lindgrenplogen

Av Kai Ove Bjerkelund
Publisert 03.10.2022

«Lindgrenplogen» var et begrep i Telemarksjordbruket sist på 1800-tallet. Fra smiene på Haugbakken (Lindgrenhaugen) ble plogene produsert og solgt til gårdbrukere i hele Bratsberg Amt (Telemark).

Konstruktøren var Ole Johnsen Lindgren (1837–1923). Han stemplet inn bokstavene O J L på alle sine ploger. Ole var 3. generasjon av «Lingrimm-smedene» på Haugbakken, husmannsplassen under Holden prestegård på Berget, Ulefoss.

 
En Lindgren-plog
En Lindgren-plog
Initialene stemplet inn
Initialene stemplet inn

Bestefaren, Niels Jensson Lindgreen (1757–1844), var den første som bygget hus og smie der. Han fikk gratis tomt, uten noen form for avgift eller arbeidsplikt til prestegården, av presten Lauritz Lange Bremer (1767–1820) i 1801.

I 1857 giftet Ole seg med Ingeborg Ruaas (1827–1900). Året etter bygget han eget hus og smie på Haugbakken. Han hadde da gått i smedlære hos sin far, John Nilsen Lindgren (1811-1895), som hadde bygget hus og smie der i 1844.

Når Ole startet produksjon av ploger vites ikke, men i Folketellingen for 1875 skrives det at han driver som selvstendig smed og driver plogfabrikk. Kanskje ble plogproduksjonen drevet som en familiebedrift. Ifølge Folketellingen for 1891 var Ole da smedmester ved utbyggingen av Bandak – Norsjø-kanalen, mens hans bror, Karl Johnsen Lindgren (1852–1932), drev som hovsmed og plogmaker på Haugbakken.

Skiens-avisen «Bratsberg Amtstidende» skriver både i 1884 og 1894 om at Ole Johnsen Lindgren fikk hedersdiplom og medalje på «Bratsberg Amts landbruksutstillinger» for sin plog og harver. Det er fortalt at det hang mange diplomer og medaljer i smia på Haugbakken.

Høsten 2022 etterlyste historielaget en Lindgren-plog på Facebook. Få dager senere dukket Anne-Lise Enerhaugen og Roar Henrik Hagtvedt opp med en plog signert OJL, som de fant etter litt leting på låven. Plogen er trolig nærmere 150 år gammel. Den kan nå sees på Øvre Verket, sammen med andre gamle lokale redskaper.

Her følger noen bilder av plogen, av den gamle Lindgren-smia og av den aller siste av Lindgren-smedene, Nils Karlsen Lindgren (1881–1966).

  • Lindgren-plogen funnet i låve på Enerhaugen, Fen – høsten 2022
Fargefoto: Kai Ove Bjerkelund. Svart/hvitt-bilder: trolig Halvor Toreskaas jr.
 

Lindgren-smedene
Gerhard Hedlund (1921–1998) skriver i «Tidsskrift for Telemark Historielag nr. 10 – 1989» at Ole Johnsen Lindgren var den av Lindgren-smedene som jobbet mest med landbruksredskaper. Trolig var han den som utarbeidet de meget kjente Lindgren-plogene, skriver han. Ole lagde også en slåmaskin for bestyrer Per Hansen på Holla gård. Det ble en slåmaskin som virkelig klarte å slå gresset, men som dessverre aldri ble satt i produksjon.

Lindgren-smedene har satt dype spor etter seg i Holla og nabobygdene gjennom mer enn 150 år. På Haugbakken (Lindgrenhaugen) hadde «Lingrimmane» smedproduksjon fra 1801 til 1951 da Nils Karlsen Lindgren (1881–1966) avsluttet sitt yrkesliv.

 
Mer om Lindgren-smedene
  • «John Nilsen Lindgren – særpreget person i Holla» – Holla-Minner nr. 6 – 1992, side 90–91.
  • «Skisse fra oppvekst i etterkrigstiden» – Holla-Minner nr. 10 – 1996, side 13–14.
  • «Lindgrensmedene – et håndverksdynasti på Ulefoss» – Tidsskrift for Telemark Historielag nr. 10 – 1989, side 106–109.
  • «Lindgren-slekta» – Holla I (1975), side 429–431.