Museumsleiligheten på Øvre Verket

Leiligheten har tidligere blitt benevnt med flere navn. Blant annet «Hans Odins hus» etter Odinsen-slekta som bodde her og «Steinhuset» fra tiden geologiforeningen hadde steinutstilling her. Fra 1991 brukes kun navnet «Museumsleiligheten».

I 1991 var det et møte som skulle få store konsekvenser for historielagets virksomhet. Pådrivergruppa for Øvre Verket ba laget skape en museumsleilighet i det daværende «Steinhuset». På sommeren 1991 var det offisiell åpning av museumsleiligheten.

De første årene var den innredet med inventar innlånt fra velvillige hollasokninger. Kari Baksås og Einar Henriksen m.fl. var blant bidragsyterne. Første sommeren var det ifølge gjesteprotokollen både dansker, belgiere, sovjetere og franskmenn der, foruten nordmenn.

Museumsleiligheten ble innredet på nytt med møblement og annet inventar i juni 2003 fra en testamentarisk gave gitt av bl.a. avdøde Johannes Anthon Johannessen. Flere hundre historielagsmedlemmer har bidratt som vakter, omvisere og bokselgere her opp gjennom årene. Leiligheten har alltid vært godt besøkt og vi får gode tilbakemeldinger fra besøkende.

 

Johannes Anthon Johannessens testamentariske gave

(Kilde: Ragnhild Hagens artikkel i Holla-minner 2003)
Johannes Anthons gave til historielaget i 2003 består av 130 små og store gjenstander, møbler og dekketøy, bilder og bøker som har tilhørt familien på farssiden i Holla. Johannes Anthon gjorde alt for flere år siden styret i Historielaget kjent med at han ville at familietingene skulle tilbake til Ulefoss og at Historielaget skulle ta vare på dem i et museum eller som ledd i et museum.

Gjenstandene ble våren 2003 hentet fra huset i Pausvei på Stathelle og Museumsleilig-heten på Øvre Verket ble åpnet for publikum 21.juni. Det var testators ønske at utstillingen skulle hete: «Martha, Nils og Johannes Anthon Johannessens samlinger». Utstillingen i leiligheten fremstår som et enhetlig husvære med kjøkken, kammers og med staselige møbler i stua.

Mangfold
Blant tingene finner en ett rokokkoskap, en klokke og en kubbestol fa 1750-årene. Et hengeskap fra 1774 bærer initialene K.H.D.  Johannes Anthons oldemor Kirsten Gunnarsdatter, Kringlefødt, født 1816, var gift med Niels Rasmus Rønningen, født 1816, jegermester hos Diderik Cappelen. Det henger et bilde av jegermesteren i fulle pontifikalier i leiligheten.

Et sett med spisestuestoler i dragestil, ble etter hva giveren selv har opplyst, kjøpt av faren, Nils, på auksjon på Tufte etter dr. Holst en gang i 1920-årene. På veggene i hvert rom har historielaget hengt opp inventarlister.

Oppvekst i Haug-bygningen
Johannes Anthon Johannessen ble født 24.juni 1926 og vokste opp i Haugbygningen ved Bryggesvingen. Haugbygningen er trolig bygget på Haug (Haugjordet) i 1804 og flyttet til Nedre Verket i 1850-årene. Den fantastiske bygningen ble i 2019 en del av Ulefoss nye brannstasjon. Holla Historielag var en aktiv pådriver for å redde bygningen fra riving. Foreldrene var Nils Johannessen og Martha Mathisen fra Stathelle. Selv bodde Johannes Anthon i morfarens hus på Stathelle fra 1956 til han døde 27.februar i år. Faren var ansatt hos Cappelen som altmuligmann, bl.a. kusk og ble ofte kalt «Nils i gården».

Blant kjente gikk Johannes Anthon bare under navnet Johs. Vennen Kjell Lommerud har laget en omfattende anetavle som viser at slekten både hadde røtter i verksmiljøet og fra gårder i Holla, som Heisholt, Sannes, Tveit, Vibeto, Namløs og Jøntvedt og fra gårder i Valebø. Ting på utstillingen kan derfor også komme fra arveoppgjør fra gårder i bygda.

Oldemødrene på farssiden hadde Rasmussen-navn. Før nevnte Kirsten Gundersdatter, Kringlefødt – hvor også Dronning Sonja har røtter fra – var altså gift med jegermester Niels Rasmussen Rønningen. Rasmus Jensen fra Nyborg var oldefar til Johanne Johannesdatter, født 1807, den andre oldemoren. Han var dansk fagmann og innvandrer. Slekten har dermed også vært knyttet til jernverket i mange generasjoner.

Utdannelse og yrkesliv
Etter middelskolen tok Johannes Anthon økonomisk gymnas i Tønsberg. Han ble straks etter ansatt i Vestfold Kraftselskap hvor han ble i 9 år og siden to år i Proton. I 1956 ble han ansatt i Hydroship A/S og tidlig pensjonerte seg derfra som fullmektig i 1988.

Kultur
Johannes Anthon har fått Bamble kommunes kulturpris og var en skattet skribent av en rekke jubileumsbøker. Han var bibliotekar tre kvelder i uka i 25 år på biblioteket i Stathelle og gikk i spissen for å redde Fogdegården hvor biblioteket lå fra totalt forfall. Bygningen ble reddet og tilhører nå Bamble museum. Hans sterke interesse for litteratur og historie ble etter hvert en heltidsgeskjeft, noe mange nøt godt av. Hver sommer var han guide på rusleturer i Brevik og Stathelle.

Patriot
Ulefoss var og ble Johs.’ kjære barndoms sted og han kunne lokalhistorien ut og inn. Han tok alltid med gjester fra sin store bekjentskapskrets til Ulefoss og han besøkte ofte venner her. Slekt var det mindre av, Johs. var enebarn og hans eneste tante Augusta var barnløs.

Johs. bidro flittig med verdifullt stoff til Holla-Minner. Han har bidratt med artikler og bilder i alle utgavene mellom 1997 og 2001. Han holdt interessante kåserier i Historielaget både fra København, Wien og slektsbesøk i Midtvesten. I Historielagets arkiv ligger en tykk ringperm med Amerika-brev som Johs. samlet. I 1999 mottok han Lokalhistorieprisen.

Arven
I sitt testamente skjenket Johs. farsslektens arvegods til Holla Historielag, mens morens familiegjenstander gikk til Bamble museum. Fogdegården fikk litografier av kunstnere som Odd Nerdrum, Edvard Munch og Franz Widerberg.

Rosinen i kunstsamlingen gikk til Ulefoss. Maleriet «Landskap med fos» av Johan Fredrik Eckersberg fra 1851, med motiv fra Vrangfoss før utbyggingen, ble overrakt Nome kommune av Historielaget. Verdien er nøkternt satt til ca. 100 000 kroner. Markedsverdien er antagelig høyere. Maleriet er brukt som forsidebilde på Holla-minner 2004. Hus og formue for øvrig gikk til humanitære formål. Her var ikke noe tilfeldig!

Holla Historielag fikk en ansvarsfull oppgave med å ivareta og oppfylle Johs.’ siste ønske. Laget har satset mye på å gjøre dette og oppfylle Johs.’ intensjoner på en best mulig måte.

Johannes Anthon Johannessen vil for alltid stå for oss som den varme Ulefoss-patrioten, pertentlig, pliktoppfyllende og ryddig – en likandes kar med et glimt i øyet.

Alle foto fra museumsleiligheten er tatt av Kai Ove Bjerkelund 21.11.2019.