Slusevokterboligen

SlusevokterboligenSlusevokterboligen («Kanalhuset») ved Ulefoss sluse har vært Holla Historielags tilholdssted de siste årene. Den 90 kvm. store boligen i to etasjer fra 1892 med tilhørende uthus og boder ble utleid fra Nome kommune til historielaget høsten 2007.

Hele vinteren jobbet historielagets dugnadsgjeng med å renovere bygningen innvendig med nye gulvbelegg, maling, nye dører mm, slik at den var klar til innvielsesmøtet 26. april 2008. Der kom det rundt 80 personer som fikk oppleve et fyldig program med taler, god mat og drikke.

Senere har historielaget lagt ned hundrevis av dugnadstimer her, både inne og ute. Vi har nå internettforbindelse, TV, lydanlegg, nye møbler, varmepumpe og alt av kjøkkenutstyr.

Her arrangeres forelesninger, møtevirksomhet, kaffeprat, samtalegruppe, julebutikk, slektsgranskning og utleievirksomhet. Lunde trekkspillklubb har vært faste leietakere siden 2010. Hagen utenfor boligen stelles og holdes åpen i sommerhalvåret. Her kan turistene ta en pause ved bordene vi setter ut.

Før historielaget ble leietaker i 2008 var boligen utleid til andre foreninger i kommunen, blant annet til geologiforeningen med sin steinutstilling og kunstforeningen.

Slusemester og slusevokter

Da kanalen ble åpnet i 1892 ble det bygget to boliger her. Slusemesterbolig (nå Kafé Slusene) og Slusevokterbolig. Både slusemesteren og slusevokterne var viktige personer i en tid da nær all vare- og persontrafikk gikk vannveien. Begge hadde i starten fri tjenestebolig og senere svært lav husleie.

De to første slusevokterne som bodde her var Erik Sigurdsen (født i Sauherad i 1865) og Jens Ingulstad (født i Aremark i 1859). Erik Sigurdsen bodde i 1. etg. med kone og 5 barn. Samtidig drev familien kafé og innlosjering her. Sigurdsen var slusevokter frem til 1939.

I samtalen med Andreas Jacobsendenne nettsida forteller kona Karoline (fra ca. 16 min.) om da hun hadde huspost hos Erik Sigurdsen i ungdommen.

Samtidig fra starten i 1892 bodde slusevokter Jens Ingulstad i 2. etg. To ekteskap og 9 barn. Også denne familien drev kafé, innlosjering og salg av mat og øl her. Ingulstad flyttet i 1920.

Slusevokter Sten Stensen flyttet da inn med sin familie og bodde her til 1939. De neste slusevokterne her var Halvor Smukkestad fra Lunde med kone og 4 barn og Elling Kåsene («Elling på Kanalen»).

Den siste slusevokteren (sluseformann) som bodde her var Nils Toreskås med familie fra 1963. Mange husker at han hadde kaffe og kakaoautomat på utsiden av boligen. Familien bodde her til ca. 1978.

Kilder: