Værksfolk i folketellingene

Av Nils Johan Stoa
Publisert 05.05.2022

Selv om mange av de gamle værksboligene er revet, er det heldigvis en del som har overlevd fram til våre dager. Først og fremst Øvre Værket med sine 7 bolighus, men også Nedre Værket med deler av «gata», Haugbygningen, Bryggeveien, Sondresen og Heggen.

I folketellingene fra 1800-tallet og fram til 1920 kan vi se hvem som bodde her. Skjønt, helt enkelt er dette ikke, for folketellingene opplyser sjelden hvilke bygninger det gjaldt. Det står oftest bare «arbeiderbolig», «bortforpaktet stykke», «Jernværkets grunn», o.l.

Ved å sammenligne husstandene i de ulike tellingene, og i tillegg benytte enkelte andre kilder, kan vi likevel komme et stykke på veg. Men det varierer hvor langt bakover det er mulig å komme for de enkelte bygningene. Og ikke overraskende er det de nyere folketellingene som gir oss sikrest opplysning, mens det blir vanskelig bakover på 1800-tallet.

De tellingene som er relevante er 1865, 1875, 1891, 1900, 1910 og 1920, og særlig de siste.

Ved å klikke på folketellingsårene under de enkelte bygningene, kommer vi til den aktuelle folketellingslista i Digitalarkivet.no. Vær klar over at dette er ordrett gjengitt fra originalkilden, slik den i sin tid ble skrevet. Både navn og fødselstidspunkt kan være feil, blant annet fordi de som førte lista kan ha misforstått.

De fleste bildene av bygningene er tatt av Roy Olsen, som har gitt oss tillatelse til å bruke dem i denne oversikten.

Oversikten er søkbar.
NB! Søket gir kun treff på ord som finnes i teksten nedenfor.
Dette er ikke et søk i de underliggende folketellingene.
 
Samlet: rad 1, kol 1&2 + rad 2, kol 1…n (uten bildebredde)
Hans Odins hus
Hans Odins hus
Foto: Roy Olsen, 2018
[1] Hans Odins hus
Oppkalt etter Hans Odin Andreassen som bodde her i flere år.
Sandbakkens hus
Sandbakkens hus
Foto: Roy Olsen, 2018
[2] Sandbakkens hus
Har fått navn etter Johannes og Ragnhild Sandbakken som bodd her fra slutten av 1930-åra og framover. Ragnhild Sandbakken var den siste av de gamle beboerne på Øvre Værket. Hun døde i 1996.
Beboere i folketellingene:
Even Jespersen med famille bodde her 1900–1920. Lenger tilbake er det vanskelig å fastslå hvem som bodde her. Hans Johan Jespersen, f. 1898, mangler i originaltellingen 1920.
Huset på muren
Huset på muren
Foto: Roy Olsen, 2018
[3] Huset på muren
Beboere i folketellingene:
Johannes Pedersen og Andrea Ødegård bodde her med sine familier og leieboere. Anne Karin Pedersen, f. 1857, mangler i originaltellingen 1920. Senere bodde Ola og Jenny Tjøstolvsen her, og seinere bl.a. «Rocky» og Nils Tveit.
Lars-Annes hus
Lars-Annes hus
Foto: Roy Olsen, 2018
[4] Lars-Annes hus
Oppkalt etter Anne Gunnulvsdatter Pedersen, 1839-1925, som bodde her i 1910. Hun bodde tidligere i huset ved Bryggeveien.
Beboere i folketellingene:
Alfred August Ingebretsen bodde her, samt noen andre husstander. Sofie Bertine Ingebretsen mangler i originaltellingen 1920. Blant de siste beboere her var Hans og Ingeborg Karlsen, Astrid Ingebretsen og dattera Maren Nilsen.
Olines hus
Olines hus
Foto: Roy Olsen, 2018
[5] Olines hus
Oppkalt etter Oline Heggen som bodde her fra ca. 1920.
Beboere i folketellingene:
Oline Heggen mangler i originaltellingen 1920.
Kristine Jørgensen og Ingolf og Marie Kabbe bodde her i senere tid.
Karines hus
Karines hus
Foto: Roy Olsen, 2018
[6] Karines hus
Oppkalt etter Anne Karine Kristensdatter Bærland, f. 1854.
Beboere i folketellingene:
Bl.a. Asjer Olsen og Hans Bærland med familier bodde her tidlig på 1900-tallet. I seinere tid Martin og Mathilde Kabbe og Johan Olsen med familie.
Stavåsens hus
Stavåsens hus
Foto: Roy Olsen, 2018
[7] Stavåsens hus
Der kafeen er nå. Huset har navn etter familien Stavåsen som bodde her i seinere tid.
Beboere i folketellingene:
Bl.a. Andreas Jørgensen og John Kristensen med familier bodde her.
Sondresens hotell
Sondresens hotell
Foto: Roy Olsen, 2018
[8] Sondresens hotell
Beboere i folketellingene:
Ole Petter Sondresen (1843–1915) med familie drev hotell her, og huset er trolig fra ca. 1870. Etter hotelltida bodde Kristen Reistad og Even Nilsen her. I nyere tid var det familien Westheim og Oskar og Ruth Bærland.
Heggen
Heggen
Foto: Roy Olsen, 2018
[9] Heggen
Beboere i folketellingene:
Her bodde Nils og Ole Heggen med familier.
Bryggeveien
Maleri av Hagbart Bærland
Bryggeveien
Bryggeveien
Foto: Roy Olsen, 2018
[10] Bryggeveien
Hus med 2 leiligheter vis a vis Haugbygningen, senere innbygd i huset som Oskar og Jonny Skårdal senere bygde (Bryggeveien 4).
Beboere i folketellingene:
Peder Larsen (1808–1872) og Margit Hansdatter (1804–1872) flyttet fra Kamperhaug til Værket mellom 1831 og 1834. I 1865 bor de i dette huset. Her bodde blant andre familier også sønnen Lars Pedersen (1837–1909) og hans sønn Lars Larsen (1872–), som var faren til Jonny Skårdal.
Haugbygningen
Haugbygningen
Foto: Roy Olsen, 2018
[11] Haugbygningen
Opprinnelig fra Haugjordet. Forvalterbolig fra 1804. Flyttet til Nedre Værket i 1880-årene. Først tinghus for Holla, senere arbeiderbolig.
Nedre Verket – Hus nr. 1 «Jons»
Nedre Verket – Hus nr. 1 «Jons»
[12] Nedre Verket – Hus nr. 1 «Jons»
Huset er et av de eldste på Ulefoss. Det var ferjested og vertshus, rettslokale og arresthus. Det har fått navn etter Jon Steensen som drev vertshus her. I senere tid var det bolig for mannskap på slepebåten til Cappelen.
Nedre Verket – Hus nr. 3
Nedre Verket – Hus nr. 3
[13] Nedre Verket – Hus nr. 3
I tillegg til Jons og Haugbygningen er dette det eneste huset som fortsatt står igjen av «gata» på Nedre Værket.