12 profiler fra Holla og Lunde

 

BokinfoInnholdsfortegnelseForord
Dette heftet inneholder 12 biografier. Noen av kjente personer, som allerede har fått sin plass i historien. Andres innsats er mer ukjent. Men de har det til felles at de betydde mye for det samfunnet de levde og virket i.

De 12 personene er:
 • Niels Wamberg [1738–1804]
 • Ludvig Christopher Poppe [1764–1830]
 • Enevold Steenbloch Brandt Høyum [1775–1830]
 • Frederik Kristinius Dahl [1807–1886]
 • Rasmus Nicolay Hansen [1844–1912]
 • Hans H. Kabbe [1870–1949]
 • Andreas Evensen Furuheim [1890–1977]
 • Hans Østerholt [1873–1958]
 • Einar Anker Jespersen [1902–1991]
 • Ragnhild Moxness [1899–1989]
 • Hilda Helkås [1892–1973]
 • Gisle Straume [1917–1993]
 
InnholdSidetall
Kanselirådens frukthage i Flåbygd5
Prokurator og jernverksforvalter7
Hollas stillfarende Eidsvollsmann10
Klokker Fredrik Kristinius Dahl14
Ulefoss første hotellvert18
Modellsenekker Hans H. Kabbe22
Musikk til høytid, fest og glede28
En glad gutt fra Lunde31
Han var Ulefoss gode humør35
Hun tok vare på minnene om gamle Ulefoss39
Hun samlet bygdas ungdom til lagsarbeid42
Skuespilleren og teatersjefen Gisle Straume46
Noen ord til å begynne med -
Denne lille boka er ment som en huskelapp fra Holla og Lunde - nå Nome kommune. Et minne om personer som i sin samtid betydde mye for det samfunnet de levde og virket i. Skriftet vil også minne om at vi har lange tradisjoner innenfor kultur og næringsliv. Vi kan ikke leve av tradisjonene og historien. Det er så. Men vi vil bli uendelig mye fattigere og rotløse om vi snur ryggen til det som var. I en tid som vår, er det av verdi å huske dem som før oss hver på sitt område - noen i riksformat og andre hjemme i bygda - av sitt overskudd har gitt sine bidrag i tiden. Tolv portretter, biografier, er tatt med. Vi har mange flere som bør tas med i galleriet. Noen er kjente og har allerede fått sin plass i historien. Mens andres innsats er mer ukjent.

I dyp respekt for hver enkelt av de tolv som er rammet inn her - og med takk til Nome Antikvariat som har gitt meg anledning til å skrive om dem, overleveres portrettene til leserne.

Gerhard Hedlund