40 år med folk og biler i gamle Holla

 

BokinfoInnholdsfortegnelseForord
Denne boka om bilens historie i Holla bygger primært på faktisk bakgrunnsmateriale. Men forfatterne har og så tatt med historier og opplysninger fra muntlige kilder. Dessuten skriver de en del om bilens og bilismens utvikling i Telemark, i Norge og verden forøvrig.

Boka, som er gjennomillustrert, gir en interessant beskrivelse av folk i Holla og deres biler. Her får vi blant annet vite at Chevrolet og Ford var de mest vanlige bilmerkene i Holla fram til krigen.

Første gang utgitt i 1987, men kom i ny og oppdatert utgave i 2008.

 
* Ved levering utenfor Nome
kommer porto i tillegg.
InnholdSidetall
Forord til den første utgaven5
Forord til den andre utgaven6
Litt veihistorie9
Litt bilhistorie10
Bilen i Norge16
Bilen i Telemark21
Bilen i Holla29
* Kammerherre Cappelen får kjøre til Landsmarka31
* Nils Schiøtt og Pedal-Forden33
* Sparker ikke og biter ikke34
* Noen bilhistorier36
* Det store billøpet passerte Ulefoss37
* Kammerherre Aalls sjåfør37
* «Stabbesteinana var nærgåanes»38
* Sjåførskole på Fen39
* Bilsakkyndige41
* «I Klovdalsbakken»42
* En høydott foran bilen43
* Nye bilmerker og Ford-agentur44
* Klengenavn på biler og sjåfører47
* En biltur i 1920-årene48
* Bensinpumper50
* Litt om priser og vinterkjøring51
* Noen flere bilhistorier53
* Opplæring55
* «Alle fekk sertifikat...»56
* Da Nils Roheim kjørte kronprins Olav57
* Biler, bileiere og sjåfører58
* Andreas Jensen kjøper Cadillac61
* «Er det fleire igjen nå?»62
* Ford med seter av bøffelskinn65
* Marmon - med 12 liter olje66
* Kvinnene blir med67
* Dårligere tider69
* Georg Wriedt med «finere» bil enn Cappelen71
* «...frakken med ei lita lerke...»71
* Overfall på drosjesjåfør74
* Sammenslåing på rutebilfronten75
* Bikkjer og barn halv takst78
* Motorsykler79
* Med bil til Stavsjø80
* Buick - «en slamp på 2 tonn»81
* Et stygt uhell83
* Forkledde ulefossinger83
* Har du råd til å ha den til pynt84
* Den nye tid85
* Bygdas første russebil87
* Flisballer forårsaker ulykke88
* Litt om bilbruk under krigen90
Generatordrift av biler94
Bilmerker i Holla112
Bileiere i Holla123
Registreringsnummer i Holla125
Kilder og illustrasjoner128
Forord til den første utgaven

Etter lang tid med innsamling av opplysninger, registrering av data osv., er det med glede vi nå legger fram et manuskript om bilens historie i Holla. Morsomt er det at Holla Historielag vil utgi dette manuskriptet som bok.

Hovedmanuskriptet bygger stort sett på faktisk bakgrunnsmateriale. I tillegg synes vi det også er riktig å ta med en del historier og opplysninger av forskjellig art, selv om disse ikke lett kan festes til tid og sted. Dette stoffet er i hovedsak kommet fram via muntlige kilder. For oversiktens skyld har vi også med en del om bilens og bilismens utvikling i verden, i Norge og i Telemark.

Det framlagte manuskript skal ikke regnes som den endelige og avsluttede historien om bilen i Holla. Vi vil derfor oppfordre leserne til å komme med eventuelle korrigeringer, og til å få fram nye historier og opplysninger som vi ikke har hatt kjennskap til. Slikt nytt stoff kan tas med i Holla Historielags tidsskrift «Iginga».

Vi vil takke alle som har bidratt med opplysninger, historier og utlån av fotografier.

Vi vil også takke Biltilsynet i Skien ved Robert Nilsson, A/S Mobile ved John Austad og personalet ved Telemark Fylkesbibliotek for god og uunnværlig hjelp.

Sist, men ikke minst vil vi takke Holla Historielag ved Tormod Halvorsen for utgivelsen av manuskriptet. Tormod Halvorsen har personlig stått for maskinskriving, redigering og montering av stoffet. Han har også satt inn mellomoverskriftene. Historielagets formann har også tatt seg av kontakten med Oluf Rasmussens trykkeri i Skien.

Ulefoss, den 1. juli 1987
Nils Garmo      Per Bernt Tufte

Forord til den andre utgaven

Det er nå over 20 år siden den første utgaven av en bok om folk og biler i gamle Holla ble utgitt av Holla Historielag. Boken ble utgitt i et lite opplag og lansert i form av en kopiert utgave, hvor spesielt bildene fikk en noe dårlig gjengivelse. Innbinding og kvalitet for øvrig var heller svak, men det var også klart at prosjektet var en prøve på en billig og enkel utgivelse. I flere år har det nå vært på tale å utgi boken på nytt - og med gjennomført kvalitet i alle deler.

I mellomtiden har vi funnet flere og mer korrekte opplysninger på en del felt innenfor vår lokale bilhistorie. I tillegg har vi omredigert hele boken og ikke minst bildematerialet er vesentlig utvidet og fornyet. Vi har også gått et par-tre år inn i krigsårene og sett litt nærmere på bilbruken i den tiden.

Vårt nye og sterkt endrede manuskript gir på sett og vis en «helt ny» bok, og det er igjen en stor glede for oss at Rolla Historielag nok en gang er utgiver. Men til slutt - denne utgaven må heller ikke regnes som den endelige og avsluttede historien om bilen i Rolla. Vi vil derfor igjen oppfordre leserne til å komme med eventuelle korrigeringer, og til å få fram nye historier og opplysninger som vi ikke har fått med.

Ulefoss, den 15. april 2008
Nils Garmo      Per Bernt Tufte