Alle lokalhistoriske bøker

Omslagsforside (15%) (lokhist)BokinfoKort omtale
Niels og Jacob Aall
Breve fra slekten Aalls arkiver 1738–1905
Med forord av professor Sverre Steen
Dreyers Forlag, 1948 | Innb. | 362 s.
«Ingen slektskrønike kan bli så levende som en samling av slektens brev. Ingen skildring kan bli så sann som de personlige brev mannen selv har skrevet.», skriver professor Sverre Steen om boka.

Bjørn Aksdal og Elisabeth Kværne
Langeleiken
– heile Noregs instrument
Novus, 2021 | Innb. | 517 s.

En grundig gjennomgang av dette tradisjonsrike instrumentet.

John Arne Balto
Lokalhistorisk reise på Telemarkskanalen
Fortidsminneforeningen, 2011 | Innb. | 160 s.
I denne boka kan du lese om attraksjonene langs Telemarkskanale. Den gir også et innblikk i den fascinerende kulturhistorien som knytter seg til stedene i det vakre landskapet.
Sigrun Borgen
Håp
Storronden Forlag, 2017 | Hft. | 72 s.
Denne diktsamlingen belyser i stor grad forfatterens møte med andre mennesker og tanker gjort gjennom egne efaringer med det å være menneske.
Ruth Bærland
Anetavle
for Hans Odin Andereassen og Julette Marie Andersdatter Bakken
Nome Antikvariat, 1996 | Hft. | 12 s.
En samling anetavler for Hans og Julette – begge med dype røtter i Holla.
Ruth Bærland
Noen opplysninger om de som har bodd på Øvre Verket
Øvre Verkets Venner, 1996 | Hft. | 13 s.
Dette er en oversikt over personene som bodde på Øvre Verket i året 1900.
Øystein Dalland
Telemark i lys av vannet
Landbruksforlaget, 2001 | Innb. | 456 s.
Med utgangspunkt i Telemarks-vassdraget forklarer boka hvilken betydning vannet og vannbruken har hatt i ulike tidsepoker.
Vidar Edvardsen og Jahn Jahnsen
Telemark-kanalene
Registreringsrapport: bygninger og anlegg 1982–1984
Riksantikvaren, 1984 | Hft. | 84 s.
En samlet oversikt over anleggene ved Norsjø-Skien kanalen og Bandak-Norsjø kanalen. Innsamlet som grunnlagsmateriale for utarbeidelse av en verneplan.
Trygve Espelin
Lensmann under okkupasjonen
Hans Hansens egne redegjørelser om tiden som lensmann i Holla
Trygve Espelin, 2012 | Innb. | 120 s.
Lensmann Hans Oskar Hansen ble dømt for landssvik. Var dommen en rettsstat verdig?
Nils Garmo og Per Bernt Tufte
40 år med folk og biler i gamle Holla
1903–1943
Holla Historielag, 2008 | Innb. | 128 s.
Lokal bilhistorie presentert i tekst og bilder.
Arne Johan Gjermundsen
Armær og bein
Sport og idrett i Holla gjennom mer enn 100 år
Ulefoss Sportsforening, 1982 | Innb. | 289 s.
Beretningen om Ulefoss Sportsforenings historie og virksomhet gjennom mer enn 100 år.
Arne Johan Gjermundsen
Det gamle verk
Ulefos Jernværk rundt år 1800
Norgesforlaget, 2007 | Innb. | 144 s.
Boka gir den første oversikten her til lands over bygninger, innretninger og arbeidsprosesser ved et gammelt jernverk.
Arne Johan Gjermundsen
Hollamålet i Nedre Telemark
Ord og uttrykk
Norgesforlaget, 2006 | Innb. | 552 s.
Hollamålet i Nedre Telemark er den mest omfattende ordboka som noensinne er skrevet om en telemarksdialekt.
Arne Johan Gjermundsen
Min bedste kiære Broder!
Det Soelvoldske Selskab, 2002 | Hft. | 346 s.
Denne boka inneholder en samling brev hentet fra Løvenskiold-familiens privatarkiv i Rigsarkivet i København – brev baron Eggert Løvenskiold skrev til sin bror kammerherre Carl Løvenskiold.
Arne Johan Gjermundsen
Min norske reise 1811
Baron Carl Løvenskiolds reisedagbok fra Norge
Norgesforlaget, 2002 | Innb. | 102 s.
Vi følger baron Carl Løvenskiold gjennom Sverige til Svinesund, videre til Christiania og til en rekke byer og steder rundt om i Norge. Med et skarpt blikk karakteriserer han mennesker og miljøer han møtte på sine ferd.
.
Arne Johan Gjermundsen
Peder Pedersen Soelvold 1799–1847
Folkelærer og demokrat
Holla Historielag, 1989 | Hft. | 96 s.
Historien om husmannssønnen fra Eidsbygda i Holla som ble en av landets fremste folkeopplysere. Soelvold var Norges første «moderne» journalist
Arne Johan Gjermundsen
Skattemanntall 1826 – Folketelling 1865
Holla Historielag, 1994 | Hft. | 166 s.
Denne boka gir folk med røtter i Holla sjansen til direkte å finne sine forferde og -mødre ved å lete seg bakover fra 1865-tellinga via skattemanntallet i 1826.
Arne Johan Gjermundsen
Skifteregister for Holla, Nedre Telemark
Offentlige arveskifter 1667–1900 med oversikt over slekt og arvinger etter bønder og husmenn og verks- og bruksarbeidere
LTB, 1992 | Innb. | 297 s.
Norges første komplette arveskifteregister. Omfatter alle offentlige arveskifter i tidligere Holla kommune i Nedre Telemark for perioden 1667–1900 – med nøyaktige henvisninger til skifteprotokollene.
Arne Johan Gjermundsen
Store og gode handlinger af Nordmænd til Brug for Ungdommen
Ettert et manuskript fra 1826
Nome kommune, 1999 | Innb. | 120 s.
Soelvold-manuskript utgitt i forbindelse med 200-års-markeringen av den store pedagogen og folkeopplyserens fødsel.
Arne Johan Gjermundsen
Ulefos Jernværk 1778
Offentlig takst over eiendommer, gruver, bygninger, maskiner, apparater, redskaper og beholdninger
Holla Historielag, 1999 | Hft. | 109 s.
Ulefos Jernværk var en betydelig bedrift i det dansk-norske riket og et «barometer» på den økonomiske utviklingen. Taksten er nedskrevet og tilrettelagt av Arne Johan Gjermundsen
Arne Johan Gjermundsen
Variasjonsmønster i Holla-målet
En språksosiologisk og språkgeografisk undersøkelse
Novus Forlag, 1981 | Hft. | 387 s.
Denne undersøkinga av tilhøvet mellom språk og samfunn i Holla i Nedre Telemark blei gjort i 1974–75 og er den første større språksosiologiske undersøkinga av noko bygdemål i Noreg.
Arne Johan Gjermundsen
Vel blåst!
Korpsmusikkens historie på Ulefoss – Ulefoss Musikkorps
Ulefoss Musikkorps, 1981 | Hft. | 80 s.
Jubileumsskrift i anledning Ulefoss Musikkorps 75-årsjubileum i 1980.
Ragnhild Hagen
De syv fruer til Ulefos Hovedgaard
1782–2007
Eget forlag, 2009 | Hft. | 40 s.
Kvinnehistorie belyst gjennom fruene i Aall-slekten ved Ulefos Hovedgaard.
Tormod Halvorsen og Harald Øverbø
Folketellinga i Holla 1801
Holla Historielag, 1982 | Hft. | 100 s.
Denne folketellinga gir en fullstendig oversikt over alle som budde i Holla i 1801, og er en viktig kilde til kunnskap om og innsikt i Hollasamfunnet på den tida.
Yngvar Hauge
Ulefos Jernværk 1657-1957
Aschehoug, 1957 | Innb. | 164 s.
Boka er utgitt i forbindelse med Ulefos Jernværks 300-årsjubileum.
Haugland Haugland
Kort møte
Anno Forlag, 2005 | Hft. | 72 s.
Alf Haugland har skapt sin egen stil med korte og konsise dikt; ofte med brodd mot urettferdighet og maktmisbruk og med forsvar for dei undertrykte i samfunnet. Humoren og ei stor interesse for naturen pregar mange av dikta.
Haugland Haugland
Lex Vita
Anno Forlag, 2013 | Hft. | 90 s.
Dette er hauglans 10- diktsamling. Ein del av dikta handlar om det å bli gamal og å «Gå ut av tida», med andre ord om «Lex vita» eller «Lova om livet».
Gerhard Hedlund
12 profiler fra Holla og Lunde
Nome Antikvariat, 1995 | Hft. | 48 s.
Et minne om personer som i sin samtid betydde mye for det samfunnet de levde og virket i.
Gerhard Hedlund
Banken og bygda
Holla Sparebank 1877–1977
Holla Sparebank, 1977 | Innb. | 128 s.
Beretningen om Holla Sparebanks virksomhet gjennom 100 år – og om det bygdesamfunnet banken virket i.
Gerhard Hedlund
Det gamle Ulefoss
Mennesker ved sagbruk, gruver, jernverk og støperi, handel og service
Nome kommune, 1991 | Innb. | 118 s.
«Vårt ønske var å få utgitt en bok hvor det gamle samfunnet gjenspeiles og hvor trådene knyttes til vår egen tid. Det ville knytte forbindelsene til røttene for Ulefoss-folk og skape interesse for stedet blant andre.», heter det i forordet.
Gerhard Hedlund
Fen: historie og tradisjoner
Nome Antikvariat, 1994 | Hft. | 23 s.
Gerhard Hedlund
Holla Skytterlag 1876–1976
Holla Skytterlag, 1976 | Hft. | 32 s.
Gerhard Hedlund
Holla Sparebank 125 år
1877–2002
Holla Sparebank, 2002 | Innb. | 143 s.
«...bankhistorie er lokalhistorie på sitt beste, med den bredde og de røtter som bare en sparebank kan ha i et lokalsamfunn», skriver Per Bernt Tufte i forordet.
Gerhard Hedlund
Høyre i Nome 1893–1993
Høyre i Nome, 1993 | Hft. | 40 s.
Gerhard Hedlund
Landsmarka – skogsbygd med tradisjoner
Nome Antikvariat, 1994 | Hft. | 48 s.
Gerhard Hedlund
Lille Ulefoss og sagbrukssamfunnet
Genius Forlag, 1995 | Innb. | 48 s.
«Ei bok om «Saugforvaltergaarden», idag Ulefoss Gjestegård og om sagbrukssamfunnet omkring den - helt fra 1500-tallet.
Gerhard Hedlund
Muntre historier fra Telemark
Bjarne Olsens forlag, 1978 | Hft. | 90 s.
Telemark-humor samlet mellom to permer.
Gerhard Hedlund
NIOB Romfartsmetallet fra Ulefoss
Gruvene på Søve 1942–45 og 1952–65
Genius Forlag, 1995 | Hft. | 35 s.
Dette heftet tar for seg historien et av verdens mest spennende geologiske områder - med spesiell vekt på utvinningen av niob i gruveanleggene på Fensfeltet.
Gerhard Hedlund
På Baronens tid
Gruben Forlag, 1996 | Innb. | 217 s.
Denne historiske romanen gir en dramatisk og innsiktsfull skildring av arbeiderkulturen i jernverkets sterkt klassedelte 1700-talls samfunn.
Gerhard Hedlund
Ulefoss bilder
– et minnealbum
Gerhard Hedlund, 1980 | Hft. | 32 s.
Med temaet «folkeliv» har forfatteren satt sammen et variert materiale av foto fra alle deler av Nome. En del av boka er viet til gamle poststempel fra hele kommunen.
Gerhard Hedlund
Ulefoss skole 1743–1993
Fra «Holden Jernværks og Ulefos Saugs Skole» til Ulefoss skole
Nome kommune, Skoleetaten, 1993 | Hft. | 48 s.
Gerhard Hedlund og Kåre Flom
Fossekraft og elektrisk energi
Nome Elverk gjennom 75 år
Nome Elverk, 1991 | Innb. | 143 s.
«Elektrisitetens inntog i kommunen og i vårt dagligliv er et av de store eventyr i vårt århundre….vi skal ikke lenger tilbake enn 40-50 år ...for å finne hjem der parafinlamper og vedfyringen var selvsagte.»
Ole Steensen Hotvet og Arne Johan Gjermundsen (red.)
Læge bog vedkommende Mennisker, Hæster og Kiør
Hotvet udi Holden, Nedre Telemarken 1794
Holla Historielag, 1980 | Innb. | 199 s.
Arvid Høgvoll og Ruth Bærland
Henrik Ibsen
Herregårder, kammerherrer, godseiere og proprietærer.
Brokker av en slektshistorie
Nome Antikvariat, 1996 | Innb. | 96 s.
Einar Jespersen
Du slette ti'
Ulefos og værket i hverdag og fest
Holla Historielag, 1980 | Hft. | 94 s.
Boka er ment som et bidrag til bygdas historie. Sjølvopplevd, med varme og humor, forteller Jespersen om hverdagsslit og fest på Ulefos og Værket.
Martin Gunnar Knutsen
Liv og mening
Erindinger 1918–1945
Aschehoug, 1981 | Innb. | 212 s.
Denne boka er første del av beretningen om Martin Gunnar Knutsens hendelsesrike livshistorie.
Martin Gunnar Knutsen
Motstandskampen i Holla 1940–45
Nome Antikvariat, 1995 | Hft. | 32 s.
Forfatterens beretning om motstandskampen i Holla under okkupasjonen. Han var aktivt med i illegalt arbeid, ble fengslet og dømt til døden.
Magne Malmanger
August Cappelen
Messel forlag, 1997 | Innb. | 77 s.
August Cappelen (1827–1852) er en av «de unge døde». Likevel greide han i lopet av 25 år å sette klare spor etter seg i kunsthistorien.
Kai Bendik Marum
Mitt liv
Eget forlag, 2020 | Innb. | 126 s.
Dette er en historien om forfatterens liv og om oppveksten på Ulefoss.
Per H. Misund og Gunnar Misund
Kanalen i Holla
Wera Forlag, 2007 | Innb. | 222 s.
I kommentarer og billedtekster tegner forfatterne Per H. Misund (f. 1927) og Gunnar Misund (f. 1958) et spennende bilde av livet ved og rundt kanalen.
Ragnhild Moxness
En skildring og bilder fra eldre tider på Ulefoss i Telemark
Ragnhild Moxness, 1982 | Hft. | 56 s.
Ragnhild Moxness
Fra det gamle Ulefoss
Holla Historielag, 1979 | Hft. | 107 s.
Holla Historielags alle første publikasjon, der forfatteren presenterer bilder og stoff fra det gamle Ulefoss.
Morten Muggerud og Hallvard Lunde
Russerne i Valebø
Morten Muggerud, 2007 | Innb. | 80 s.
Dette er ei bok om de sovjetrussiske krigsfangene som satt i tysk fangenskap i Valebø under den annen verdenskrig, om hverdagslivet i leiren, men også om fangenes bakgrunn og videre skjebne her i livet.
Berit Nilsen
Minner fra Barndom og oppvekst i Ekornrød på Ulefoss
Ført i pennen av Barbro Hegland
Eget forlag, 2019 | Hft. | 84 s.
Lillian Nilssen
Telemarksbiblioteket
Nome Folkebibliotek/Telemark fylkesbibliotek.
Et bibliotek med en spesiell historie, en kulturhistorisk reise helt fra 1893
Eget forlag, 2014 | Hft. | 120 s.
Halvor Paus
Folk og dyr i barndomslandet
Gyldendal, 1990 | Innb. | 139 s.
Kristin Rangnes
Fen: fra vulkan til velstand
Gea Norvegica Geopark, 2012 | Hft. | 38 s.
Historien om Fen i Nome er historien om en helt spesiell vulkan, om en intens faglig debatt fra 1920-tallet og fram mot i dag, og om en rekke sjeldne bergarter og uvanlige mineraler.
Riksantikvariatet
Ulefos – en norsk herregård
Norske minnesmerker
Gyldendal, 1940 | Innb. | 219 s.
Gunnar Sanden
Nome naturligvis
Natur – Friluftsliv – Sport – Lokalhistorie
Anno forlag, 2003 | Innb. | 208 s.
Dette er ei bok om natur og friluftsliv i Nome. Det er også tatt med relevant lokal-historie. Boka er rikt illustrert med om lag 200 bilder.
Gunnar Sanden
Nomeboka
– ei skisse av Nome rundt årtusenskiftet
Anno forlag, 2001 | Innb. | 175 s.
Boka gir ei skisse av Nome-samfunnet ved inngangen til et nytt årtusen. Det er ei bok som forsøker å ta pulsen på folkelivet i Nome. I tillegg til det skrevne ord har boka over 290 fargebilder.
Gunnar Sanden
Telemarkskanalen og livet rundt
Om kanal, båter, folk, kultur, næringsliv og natur
Anno forlag, 2009 | Innb. | 299 s.
Boka beskriver «verdens 8. underverk» Telemarkskanalen og livet rundt. Den følger Telemarkskanalen fra Langesund til Dalen 13 mil inn i landet. Boka beskriver også livet på og ved den østre del av vassdraget fra Norsjø til Notodden.
Gunnar Sanden og Arvid Høgvoll
Verksfolk: Øvre og Nedre Verket
Om folk, hus og livet på Verket
Holla Historielag og Øvre Verkets Venner , 2019 | Innb. | 256 s.
Det er ei bok om dagliglivet på Nedre og Øvre Verket i arbeid og leik. Det er også ei bok om husa, og om hvem som har bodd der.
Ellen Schrumpf
Barnearbeid – plikt eller privilegium?
Barnearbeid og oppvekst i to norske industrisamfunn i perioden 1850–1910
Høyskoleforlaaget, 1997 | Innb. | 241 s.
Denne boka handler om barnearbeid og barndom i siste halvdel av 1800-tallet. Med utgangspunkt i to lokalsamfunn, Porsgrunn og Ulefoss, belyses barns oppvekstvilkår i et bredt sosialhistorisk og kulturhistorisk perspektiv.
Jo. Sellæg
Ulefos Hovedgaard først og fremst
Telemark Museum, 2007 | Innb. | 192 s.
Boka forteller historien historien om hvordan Niels Aall bygde et av landets vakreste hus i årene 1801–1808 og om byggherrens rolle i norsk historie.
Torfinn Skar (red.)
Telemark Landbruksskule på Søve 1893–1968
Søve agronomlag, 1969 | Innb. | 304 s.
Jubileumsbok skrevet i forbindelse med landbruksskolens 75-årsjubileum i 1968.
Liz Skardal
I hårløsninga
En liten historie om kreft
Lanser forlag, 2011 | Hft. | 145 s.
Dette er en historie om å få kreft, men også om:

• å våge å tro på det beste
• å våge å kjenne på frykten
• å våge å gå nye veier
• å våge å ta imot
• å våge å gi av seg selv


Liz Skardal
Vilda fra Verket
Bladkompaniet, 2023 | Hft. | 251 s.
Mini-romanserie på 8 bøker fra Ulefoss. Handling begynner i 1887 da utbyggingen av Telemarkskanalen kom i gang.
Dag Ove Skjold
Ulefos Jernværk 1657–2007
Messel forlag, 2007 | Innb. | 218 s.
Denne boka tar for seg historien til en av våre suverent eldste og lengstlevende industribedrifter gjennom tidene.
Olav Skårdal
Ulefoss Forbruksforening 60-års jubileum
18. mars 1893 – 18. mars 1953
Ulefoss Forbruksforening, 1953 | Hft. | 50 s.
Nils Johan Stoa
Folk i Holla 1762–1782
Ekstraskatten 1762–64 og Folketellingen 1782
Holla Historielag, 1993 | Hft. | 80 s.
Ekstraskatten gir i prinsippet opplysning om alle personer i skattepliktig alder. Folketellingen 1782 ble foretatt for å kartlegge behovet for korntilførsel til befolkningen.
Wilhelm Swensen
Herregårdene ved Ulefoss
Oluf Rasmussens Boktrykkeri, 1950 | Hft. | 12 s.
Arkitekt Wilhelm Swensens beskrivelse og sammenlikning av Ulefos Hovedgaard og Holden Hovedgård.
Hilde Tobro
Hva husker du best fra livet?
Åtte beboere ved Nome Sjukeheim i Telemark gir sine svar
Hilde Tobro, 2008 | Hft. | 74 s.
Intervju med åtte beboere ved Nome Sjukeheim i Telemark, som ble stilt spørsmålet: «Hva husker du best fra livet?»
Halvor Toreskaas
Frøet som ble til en lilje
1. Ulefoss Speidertropp gjennom 50 år (1919–1969)
1. Ulefoss Speidertropp, 1969 | Hft. | 102 s.
Halvor Toreskaas Jr.
Frihetskamp fra prekestol til hjemmefront
Holla og Lunde under okkupasjonstiden
Halvor Toreskaas Jr., 1991 | Innb. | 239 s.
Denne boka er en beretning om hvordan et bygdesamfunn møtte den uvante situasjonen under okkupasjonen.
Per Bernt Tufte
Hus i Holla
Genius Forlag, 2007 | Innb. | 71 s.
En samling av om lag 100 gamle bilder av hus i Holla - noen med kjente, andre med mindre kjente motiver.
Per Bernt Tufte
Hus i Holla II
– eldre, nyere og noen som er borte
Genius Forlag, 2011 | Innb. | 72 s.
Per Bernt Tufte
Hus i Holla III
– eldre, nyere og noen som er borte
Genius Forlag, 2018 | Innb. | 72 s.
Per Bernt Tufte
Nome-bilder
Genius Forlag, 2000 | Hft. | 54 s.
Per Bernt Tufte
Nome-bilder II
Genius Forlag, 2002 | Hft. | 54 s.

Heftet inneholder et variert materiale av foto og gamle poststempel fra alle deler av Nome.

Per Bernt Tufte
Skipsbygging ved Skien og Norsjø 1864–1874
Genius Forlag, 2005 | Innb. | 83 s.

Boka anbefales alle med interesse for Telemarks historie eller norsk sjøfartshistorie.

Per Bernt Tufte
Fra formerforening til fellesforbund
Midt-Telemark Fagforening 75 år: 1930–2005
Midt-Telemark Fagforening, 2005 | Innb. | 134 s.
Per Bernt Tufte
Ulefos Hovedgaard og brukssamfunnet Sagene
Mennesker, steder og hendelser
Ulefos Hovedgaards Venner, 2020 | Innb. | 258 s.
En skildring av livet på og omkring Bruket og Ulefos Hovedgaard – rikt illustrert med bilder av folk, steder og hendelser.

Per Bernt Tufte
Det hendte i Holla
– 100 brokker av en bygdehistorie
Holla Historielag, 2023 | Innb. | 288 s.

Boka tar for seg et mangfold av hendelser, aktiviteter og personer som har vært med på å forme bygda – inkludert flere artige og til dels lite kjente historier

Ulefos Hovedgaards Venner
Grunnlovsjubileet 2014
Ulefos Hovedgaard
Ulefos Hovedgaards Venner, 2014 | Hft. | 45 s.
Ulefoss Sportsforening
Ulefoss Sportsforening 1895–1995
100 år i bilder
Ulefoss Sportsforening, 1995 | Hft. | 44 s.

Festskrift i bilder i forbindelse med USFs 100-årsjubileum.

Thorbjørn Wahlstrøm og Helge Markussen
På sporet av Elg-Johansen
Rallaren og jegeren
Genius Forlag, 2007 | Innb. | 120 s.
Pia Elisabeth Wiedemann
Løvenskiold til Løvenborg
Books on Demand, 2010 | Hft. | 44 s.
Løvenskiold til Løvenborg er ei slektsbok. Løvenskiold-slekta var eiere av Løvenborg God på Sjælland i 200 år. Boka beskriver slekta og tidens personer gjennom sju generasjoner.
Simon Ytterbøe
Holla
Historisk skildring av bygda og dens utvikling. Gårds- og slektshistorie.
Det Mallingske Bogtrykkeri, 1925 | Innb. | 650 s.
Hollas historie fra hedensk tid fram til 1900-tallet beskrevet over 650 sider.
Simon Ytterbøe
Holla II
Opplæring, kirke- og skolestell
Erik St. Nilssens Boktrykkeri, 1957 | Innb. | 558 s.
Dette er 2. bind av Ytterbøes omfattende historiske verk om Holla fra istid fram til moderne tid.
Simon Ytterbøe og Sverre Liestøl
Holla I
Omarbeidet og utvidet utgave ved Sverre Liestøl
Nome kommune, 1975 | Innb. | 864 s.
«Holla I» er en ny og utvidet utgave av første bind av Simon Ytterbøes verk om Holla-samfunnet.
Jon Tore Årtveit
Fensfeltet
Fensfeltet geologiforening, 2014 | Innb. | 192 s.
Boken gir en fyldig presentasjon av Fen-feltets bergarter og mineraler, og forklarer hvordan de er blitt dannet.