Det gamle Ulefoss

 

BokinfoInnholdsfortegnelseForord
«På flere måter har Ulefoss vært en smeltedigel for mennesker fra mange steder. Samtidig var stedet langt opp mot vår egen tid et eget samfunn med sitt sosialvesen, sine skoler, sitt justisvesen og sin handel.

Ulefoss-folk har lange slektstradisjoner. Her er slekter som kan vise tilknytning til jernindustrien i 8-9 generasjoner.

....Vårt ønske var å få utgitt en bok hvor det gamle samfunnet gjenspeiles og hvor trådene knyttes til vår egen tid. Det ville knytte forbindelsene til røttene for Ulefoss-folk og skape interesse for stedet blant andre.», skriver rådmann Per Bjørn Solvang og ordfører Ole Moen i forordet.
 
InnholdSidetall
Forord5
Guder og kjemper ved fossen7
Vannhjulet9
Trelast fra Ulefoss til europeiske havnebyer13
Fensgruvene23
Fortid og framtid i jern31
Første arbeidsdag i spikersmia40
Dagligvarer og bøker i 166846
Harde tider47
Holla kirke51
Klokker og tårnur53
Hjembygdas natur ble verdenskunst55
En hammersmed-slekt58
Et minne om slekten fra 181462
Bakom brenner kullmilene67
Veien mot havet72
Under jernmerket75
Verkets domstol85
Folkeopplysningsmann og politisk opprører89
Handels- og servicemiljø93
Kanalhotellet Aaheim100
Kørpen på verket - yrkestolt jernarbeider103
Trillebørbyen108
Bjørnejegeren112
Litteratur og andre kilder118
Forord
Ulefoss har som industristed en lang og interessant historie, helt fra 1500-tallets sagbruk, 1600-tallets gruver og jernværk framover til dagens moderne støperiindustri.

Stedets utvikling har vært utløst og påvirket av begivenheter ute i Europa. Dette er forhold som gjorde at selv et lite om isolert industrisamfunn et stykke fra kysten hadde hyppige og nære kontakter med andre lands næringsliv, mennesker og skikker.

På flere måter har Ulefoss vært en smeltedigel for mennesker fra mange steder. Samtidig var stedet langt opp mot vår egen tid et eget samfunn med sitt sosialvesen, sine skoler, sitt justisvesen og sin handel.

Ulefoss-folk har lange slektstradisjoner. Her er slekter som kan vise tilknytning til jernindustrien i 8-9 generasjoner.

For å bevare minnet om det gamle Ulefoss, stedet slik det en gang var, tok vi dette opp med Gerhard Hedlund som har skrevet mye om Ulefoss. Vårt ønske var å få utgitt en bok hvor det gamle samfunnet gjenspeiles og hvor trådene knyttes til vår egen tid. Det ville knytte forbindelsene til røttene for Ulefoss-folk og skape interesse for stedet blant andre.

Tankene som etterhvert ble en plan fikk tilslutning fra formannskapet.

Nå foreligger boka med tekster og bilder der historien er framstilt i en personlig, lettlest form.

Vårt ønske er at boken kan bidra til interesse og forståelse for Ulefoss både blant kommunens egne innbyggere og ikke minst for folk som i ferier og fritid leter etter opplevelser og minner om vår fortid. I så måte rommer Ulefoss mye. Helt fra herregårdene til de rødmalte arbeiderboligene, gruve- og jernverksminner, kunst og industrihåndverk.

Per Bjørn Solvang
Rådmann

Ole Moen
ordfører