Du slette ti’

 

BokinfoInnholdsfortegnelseForord
Einar Jespersens har vært med og skapt glede i bygda gjennom meir enn et halvt hundre år, på mange områder, alltid villig til å ta på seg oppgaver for fellesskapet. Også denne gangen, da historielaget spurte om han ville berette fra sine opplevelsesrike år på Ulefoss.

Boka er ment som et bidrag til bygdas historie. Sjølvopplevd, med varme og humor, forteller Jespersen om hverdagsslit og fest på Ulefos og Værket. For første gang blir vi ført inn i det tette miljøet på Øvre Værket, slik det var i tida fram mot 1. verdenskrig.
 
InnholdSidetall
Utgiverens forord6
Forfatterens forord7
Øvre Værket ved århundreskiftet8
Barndom og ungdom22
Jul på Værket37
Værkets skole43
Fra Værket til Sagene og omvendt52
Musik~ og sang56
Lang og tro tjeneste66
Ulefoss postkontor75
Holla Meieri78
Streif tog80
Utgiverens forord
Holla Historielag er glad for å kunne gi ut Einar Jespersens erindringer. Som få har han vært med og skapt glede i bygda gjennom meir enn et halvt hundre år, på mange områder, alltid villig til åta på seg oppgaver for fellesskapet. Også denne gangen, da historielaget spurte om han ville berette fra sine opplevelsesrike år på Ulefoss.

Boka er ment som et bidrag til bygdas historie. Sjølvopplevd, med varme og humor, forteller Jespersen om hverdagsslit og fest på Ulefos og Værket.For første gang blir vi ført inn i det tette miljøet på Øvre Værket, slik det var i tida fram mot 1. verdenskrig. Vi takker på det varmeste for det.

Holla Historielag
Jeg har tatt det som en utfordring når jeg fra mange hold og ikke minst fra Holla Historielag er bedt om å skildre livet på Ulefoss og spesielt det gamle Værket fra århundreskiftet og framover.

I ti år redigerte jeg bedriftsavisen «Ulefos-nytt». Ved siden av var jeg medarbeider i Ulefoss Avis. Kanskje har dette inspirert meg til å komme med denne boken.

Det er ikke få vers og viser jeg har strødd om meg til alle anledninger. Brylluper, konfirmasjoner og åremålsdager som skulle selebreres ble omsatt i sang og rytme. Jeg har dessverre ikke tatt vare på alt, men i løpet av et halvt århundre er det sikkert så mange at man må begynne å regne i hundreder.

Når jeg nå i bokform kommer med mine erindringer, håper jeg at produktet blir mottatt for det det var tenkt å være: en hyggelig erindring fra svunne tider, og en varm og vennlig hilsen til alle dem som var og er knyttet til stedet.

Jeg vil gjerne få rette en hjertelig takk til Holla Historielag som har stått for utgivelsen av denne boken. En spesiell takk til formannen Arne Johan Gjermundsen som med sine kunnskaper har bidratt til at delvis språket i replikkene er blitt den som for Ulefoss er så egen.

Skien, oktober 1980
Einar A. Jespersen