Fen: fra vulkan til velstand

 

BokinfoForord

Historien om Fen i Nome er historien om en helt spesiell vulkan, om en intens faglig debatt fra 1920-tallet og fram mot i dag, og om en rekke sjeldne bergarter og uvanlige mineraler.

Til historien hører også en middelalderkirke med ornamenteringer i føyelig vulkansk kalkstein, et jernverk basert på jern fra denne vulkanen og framveksten av et samfunn.

 
Innledning

Dette landskapet, som strekker seg gjennom Telemark – og Vestfold fylker, har så mye spennende geologi og naturhistorie at det i 2006 fikk status som en ny europeisk geopark.

For å kunne bli medlem i de UNESCO-støttede nettverkene European Geoparks Network (EGN) og Global Geoparks Network (GGN) måtte en rekke kriterier oppfylles: Området må kunne vise geologiske lokaliteter av særlig verdi, i betydning av vitenskapelig interesse, sjeldenhet, estetiske kvaliteter og velegnethet i undervisningssammenheng.

I tillegg kreves det at geoparkens lokaliteter skal ha arkeologisk, økologisk, historisk og kulturell interesse – og en høy formidlingsverdi!

Få steder har så variert geologi som den man kan oppleve i Skandinavias første geopark. Dette geologiske mangfoldet gjenspeiles i dag tydelig i våre landskaps særegne former og karaktertrekk.

Mindre åpenlyst, men ikke mindre viktig, er at denne geologien i stor grad har bidratt til å skape de eksisterende betingelser for regionens naturmangfold, dens bosetting, landbruk og næringsliv.

En geoparks rolle er å levendegjøre denne urgamle naturhistorien og vise dens bånd til menneskers liv, kultur og historie.