Herregårdene ved Ulefoss

 

Bokinfo
I dette korte heftet gir arkitekt Wilhelm Swensen en beskrivelse av Ulefos Hovedgaard og Holden Hovedgård og sammenlikner de to gårdene ut i fra en arkitekts perspektiv.

De to gårdene har ifølge Swensen«markant dokumentering av utviklingen i stilførelsen i det korte tidsrom av 50 år, fra det gryende frigjøringsverk omkring århundreskiftet da Ulefosbyginingen ble reist 1801–1807 av statsråd Niels Aall, frem til romantikken, hvis ånd gjennomstrømmer den bygning som Severin Diderik Cappelen lot oppføre i 1856 på Holden.»

Videre skriver han: «Ut fra den samme tanke: Å skape en herskapelig, men allikevel beskjeden bebyggelse, er det ved begge anlegg gitt oss en klar karakteristikk av norsk industri- og handelsaristokratis krav til arkitekturen som kulturfaktor.»