Holla Sparebank 125 år

 

BokinfoInnholdsfortegnelseForord
«...bankhistorie er lokalhistorie på sitt beste, med den bredde og de røtter som bare en sparebank kan ha i et lokalsamfunn», skriver Per Bernt Tufte i forordet.
 
InnholdSidetall
Litt bankhistorie5
Holla Sparebank 100 år8
Holla Sparebank 1977–199736
Holla Sparebank i årene 1997–200076
Oversikt over en del virksomheter103
Forord
Da jeg ble kontaktet om å revidere og skrive deler av Holla Sparebanks historie, så jeg på oppgaven med stor ydmykhet, men også med en blanding av utfordring og glede. Å foreta en kortfattet gjennomgang av bankens historie i de første 100 år, og å overta et manuskript om perioden 1977–1997 etter avdøde Gerhard Hedlund, kunne være et både vanskelig og interessant arbeide. Bankens historie for perioden 1997-2002 skulle også skrives. Men bankhistorie er lokalhistorie på sitt beste, med den bredde og de røtter som bare en sparebank kan ha i et lokalsamfunn. Interessen for lokalhistorien gjorde at jeg sa ja til dette.

Bankens historie i de første hundre år ble presentert i boken «Banken og bygda» i 1977. Den var også skrevet av Gerhard Hedlund. I boken finnes det mye stoff om banken og mye om bygda. Mitt bidrag ut over gjennomgangen av årene 1997–2002 er i første rekke en oversikt over en del virksomheter innenfor handel, håndverk og industri i Holla. Det er et arbeid jeg har brukt mye tid på – og over en lang periode. I tillegg har jeg skrevet en innledning, gjort sammendraget av stoffet i 1977-utgaven og lagt til litt nytt. Dette, sammen med utvalget av bilder, står helt og fullt for min regning. Jeg fant det riktig å ikke gjøre noen endringer av Gerhard Hedlunds manuskript.

Jeg takker personalet i Holla Sparebank og Fylkesbiblioteket for god hjelp med å finne fram stoff og bilder til boken og Arne Johan Gjermundsen for gode råd ved gjennomlesing av deler av manuskriptet.

Jeg takker for oppdraget og siterer Gerhard Hedlund fra hans bok om vår bank og bygd: «Med disse ord overlates boken til leserne som fortellingen om Holla Sparebank - og som et supplement til bygdas historie».

Ulefoss, mars 2002
Per Bernt Tufte