Hus i Holla II

 

BokinfoForord
 
* Ved levering utenfor Nome
kommer porto i tillegg.
Forord

Herved presenteres bildeboken «HUS I HOLLA II», og som i den første utgaven er temaet; eldre hus, om- og påbygde hus, nyere hus samt noen som er borte for alltid. Hovedtanken har fortsatt vært å følge en «løype» rundt i gamle Holla, med start i Ytre Helgen, fortsette mot Ulefoss, ta en tur oppom Berget og «Heia», deretter Lanna, Odden og Eidsbygda, for så å ta med Sagene, Kastet, Romnes og Sannes, og til sist havne i Valebø.

Når det gjelder bildematerialet har jeg overtatt en del bilder etter Gerhard Hedlund og Halvor Toreskaas jr. I tillegg overtok jeg bildesamlingen som fotograf Espen Johansen hadde bygget opp fra Holla. Jeg har også fått låne bilder etter Nils Bakken, Karl Nilsen og Johannes Anton Johannesen, samt fra Ulefos Hovedgaards arkiv. De fleste nye bildene har jeg tatt selv, men også Kai Ove Bjerkelund har vært fotograf til de nye fra «Heia». Andre kilder har også vært brukt, noen bilder er avfotografert fra bøker og noen er hentet fra prospektkort. Til sammen altså – en «herlig» blanding.

Bildetekstene har jeg også denne gang brukt en del tid på, og hensikten har selvsagt vært å gi en del fakta om husene som vises. Avgjørende i den forbindelse har vært opplysninger fra bygdebøkene «Holla I og II», «Norske Gardsbruk – Telemark fylke» (utgaver i 1955 og 2000), diverse utgaver av Holla-Minner, samt annen lokallitteratur.

Av plasshensyn er bildetekstene blitt forholdsvis små og knappe, og av samme grunn er det stort sett bare oppgitt ett navn som eiere av hus eller gårder. Når jeg i teksten skriver i dag, betyr dette 2011.

Jeg føler nok en gang å ha brutt en av fotografenes uskrevne lover, i og med at det knapt er personer med på bildene. Og i de få tilfellene det er personer med, så er disse i hovedsak ukjente. Men som i den første utgaven er det bilder av hus jeg har konsentrert meg om.

Jeg vil takke styret i Holla Historielag for utlån av spesielt flyfoto, men også enkelte andre bilder fra lagets samlinger. Takk for utlån av bilder også til Ole Edvin Borgen, Halvor Braathen, Arne Johan Gjermundsen, Jan Hammerstad, Nils Aase Jøntvedt, Gustav Lindgren, Per H. Misund (bilder merket PHM), Harald Nordh, Halvor Ramtoft, Øystein Skårdal og Sigmunn Ytterbøe.

Takk også til alle som har gitt meg muntlige opplysninger om enkeltbilder. Uten hjelp fra alle disse hadde boken hatt en langt lavere standard.

Til Per Svein Bratsberg retter jeg en stor takk for all hjelp med oppsetting av boken, og en tilsvarende takk til Erik Fluge for skanning av bildematerialet. Likedan takk til firma Erik Tanche Nilssen A/S for trykking og produksjon av boken.

HI-FO Ulefoss
Per Bernt Tufte