Hus i Holla

 

BokinfoForord
En samling av om lag 100 gamle bilder av hus i Holla - noen med kjente, andre med mindre kjente motiver.
 
Forord

Med dette presenteres bildeboken «HUS I HOLLA- eldre, nyere og noen som er borte». Den er et resultat av et langvarig innsamlingsarbeid av bilder, og endelig er disse nå klar for «visning». Et gjennombrudd kom da originalbildene til boken «Holla» fra 1925 ble funnet, etter å ha vært forlagt i noen tid. Blant disse bildene har jeg valgt ut enkelte som tidligere har vært brukt, mens spesielt andre med mindre kjente motiv, blir nå for første gang presentert. I tillegg har jeg overtatt bilder etter Gerhard Hedlund, Espen Johansen og Halvor Toreskaas samt lånt bilder etter Karl Nilsen. Nye bilder har jeg tatt selv. Men også andre kilder har vært brukt, noen bilder er avfotografert fra bøker og noen er hentet fra prospektkort og flyfoto. Til sammen altså en «god» blanding.

Hovedtanken med sammensetningen av bildene er å følge en «løype» rundt i gamle Holla, med start i Ytre Helgen, fortsette mot Ulefoss, ta en tur oppom Berget, deretter Lanna og Eidsbygda, for så å ta med Sagene, Kastet, Romnes og Sannes, og til sist havne i Valebø med Valøya og Munken.

Bildetekstene har jeg brukt en del tid på og hensikten har vært å gi en del fakta om husene som vises. Her har opplysninger fra bygdebøkene «Holla I og II, Norske Gardsbruk Telemark fylke» (1955), diverse utgaver av «Holla-Minner» samt annen lokallitteratur, vært helt avgjørende. Av plasshensyn er bildetekstene blitt forholdsvis små og knappe, og av samme grunn er det bare oppgitt ett navn som eiere av hus eller gårder. Når jeg i teksten skriver i dag, betyr dette 2006.

Jeg føler nok å ha brutt en av fotografenes uskrevne lover, i og med at det knapt er personer med på bildene. Og i de få tilfellene det er personer med, så er disse i hovedsak ukjente. Så for å si det med en gang; det har vært hus og atter hus, som det hele har dreiet seg om. En annen gang – om forholdene skulle tilsi det – kan det være aktuelt å utgi samlinger av flere bilder. Det er nok materiale å hente fra.

Jeg vil spesielt takke Sigmunn Ytterbøe for utlån av originalbilder fra «Holla» fra 1925 samt styret i Holla Historielag for utlån av flyfoto fra lagets «Widerøesamling». Takk også til alle som har gitt meg muntlige opplysninger om enkeltbilder. Til Per Svein Bratsberg retter jeg en stor takk for all hjelp med avfotografering av bildematerialet og oppsetting av boken.

Ulefoss i mars 2007
HI-FO Ulefoss
Per Bernt Tufte