Kort møte

 

BokinfoOm forfatterenInnholdsfortegnelse
Alf Haugland har skapt sin egen stil med korte og konsise dikt; ofte med brodd mot urettferdighet og maktmisbruk og med forsvar for dei undertrykte i samfunnet. Humoren og ei stor interesse for naturen pregar mange av dikta.
 
Alf Haugland
Alf Haugland er født på Tyri ved Lunde i Telemark 1.1.1924. Alf voks opp på leilendingsbruket Haugland. Foreldrene Olav og Marie Haugland var leilendingar under godseier Cappelen. Desse røtene pregar mange av dikta, og Haugland hentar mykje av inspirasjonen frå heimbygda. I sitt vaksne liv har Haugland mest arbeidd for NSB. Frå 1962 var han Stasjonsmester i Rollag, og frå 1969 på Veggli ved Numedalsbanen, som blei nedlagt same dagen Alf slutta som 65 åring. Som pensjonist har han og kona Gerd, flytta tilbake til Lunde.

Alf Haugland begynte å skrive dikt alt som guttunge og hadde sitt fyrste dikt i Ulefoss Avis som 14 åring i 1938. Etter krigen mens han jobba ved jernbanen i Kragerø, skreiv han fast «ukerevy» på rim i lokalavisa Vestmar. Skrivinga blei ein livsstil. Diktinga er prega av ei stor interesse for dei nære ting og for dyr og fuglar som ikkje blir så verdsett, slik som f.eks. gråtrosten. Eller ospa som heller ikkje er mest verdsett, men «så vakker ho er om hausten».

Ikkje minst ser Alf Haugland urettferdigheten i verda både før og nå. Han har mest sans for den «lille mann» – derfor lika han Folkevogn-bobler ford i «det sjeldan sat storfolk i dei».

Uansett alvor eller ikkje – humoren og litt overraskande poeng ligg på lur. Alf Haugland har laga sin egen stil på dikta sine.

Dikta i denne samlinga er skrivi dels på nynorsk, dels på dialekt.

Alf Haugland har vori ein flittig gjest i NRK. Han har skrivi mykje for Otto Nielsen i «Søndagsposten» og for Knut Borge. Han har og vori mykje bruka i NRK's Telemarksendinga - seinast ved Stortingsvalget i 2005. Han har også hatt mange dikt i «Dagbladet» og i lokalaviser i Telemark og Buskerud.

Han er med i diktsamlinga «Motgift» med dikt og tekstar frå 34 norske forfattarar gitt ut i 1989 av J.W Cappelen. Han er representert i ei limerick-samling ved Andre Bjerke. Han er representert i ei lærebok for ungdomskulen. Skreiv også for Norsk Barneblad og for vittighetsbladet «Tyrihans».

Han har fått kulturprisen både frå Rollag Kommune og frå Nome Kommune. Han har også fått målprisen frå Buskerud Mållag.
InnholdSidetall
Folkeopplysinga blir betre og betre6
Sommarsyn i vintermørke7
Nytt frå gamlestugo8
Språkutvikling9
Juniglede10
Kvite flagg11
Livsgneist12
Utdrag frå ein vedhoggande pensjonists dagbok13
Det kvite huset14
Medvitsfull naturvernar15
Overproduksjon16
Gudegåve17
Frå ein politikars dagbok18
Pensjonistkos19
Dei harde trettiåra20
Heimlaus katt21
I ly av22
Kort møte23
Unyttig tre24
«Prevensjon»25
Oskeladd26
Atombombeutløysar27
JA!!28
Granbar29
«Jordvern»30
ULV! ULV!31
Tom fiskeveske32
Tankar på ein kyrkjegard33
Gøglereip34
Haust i blomehagen35
Attende til Eden36
Natur37
November kveldsvise38
Alf Cranner39
«Nu går det så meget bedre»40
Stein bukk41
«Nu går alt»42
«Si meg hvem du omgås...»43
Leilendingskuer44
Gjenom fabrikk-porten45
Leilendings-snacks46
Iris47
Mai-søndag48
Forkvinna49
Eg50
Tjaaa51
Proletaren52
Verdas gode vaktar53
Oktober54
Enøk55
Naudrop frå samfunnstoppane56
Nasjonaldag -9257
Eksteriør58
Undring/klimakterium59
Manns meining60
Biltest61
Ordtøke på ordtøke62
«Sint, gamal mann»63
Media 200564
Aker Kragerø65
Mot alle naturlovar66
Oppskrift på ei betre verd67
«Snehvit»68
Storsinn69
Irak-nytt70
Fattigmannsblomar71
Nora72