Læge bog vedkommende Mennisker, Hæster og Kiør

 

BokinfoInnholdsfortegnelseForord
 
InnholdSidetall
Forfatterens forord2
Sykdommer på mennesker4
Sykdommer på hester53
Sykdommer på kuer91
Tillegg 1. Diverse125
Tillegg 2. Diverse sykdommer129
Noter167
Litteraturliste183
Sak- og personregister185
ForordXI
Ole Steensen Hotvet og boka hans av Arne Johan GjermundsenXIII
Svartebøker av Velle EspelandXVII
Hva leste legebokskriverne? av Øyvind LarsenXXII
Legeråda i Hotvet-boka av Arnold NordalXXIX
Botanikken bak legerådene av Ove Arbo Høeg og Inger NordalXXVI
Fra trolldom til veterinærmedisin av Per SlagsvoldXXXII
Forord
Da Holla Historielag blei stifta våren 1978, var utgivelse av den såkalla «svarteboka» fra Håtveit ei nærliggende oppgave. Denne boka har i generasjoner vært omtalt i bygda, men de færreste har noensinne fått sett den. På gården Mjølteig, der boka har vært oppbevart, har man alltid vokta seg vel for å gi den fra seg. Noe vi kan prise oss lykkelige over i dag.

Da historielaget ved juletider 1979 første gang tok kontakt med Melteig-familien om boka, trudde vi den framleis befant seg på Mjølteig. Det viste seg at etterat Ingeborg Melteig, bokas siste eier og vokter, for noen år sia døde, var boka ved auksjon havna i Oslo, og deretter, ved arv, kommet ut av slekta. Takk være god hjelp av Anders Melteig, som nå har kjøpt boka tilbake til slekta, fikk historielaget tak i boka.

Originalen er handskriven og innbunden i skinn, på tilsammen 81 sider. Forat boka best mulig skulle beholde .sin fulle kildeverdi valgte vi _å gjengi den i faksimile med samme tekst gjengitt med latinsk skrift. Noe reint kildeskrift var likevel ikke vår meining. Vi meinte boka ville få større verdi om den blei kommentert faglig og samtidig blei satt inn i sin faghistoriske og kulturhistoriske sammenheng. Til dette engasjerte vi forfattere med ulik faglig bakgrunn til å kommentere boka ut fra sine faglige forutsetninger. Dessuten har redaktøren av boka skrivi ei kort innleiing om Ola Steensen Hotvet og boka hans.

Til alle dem som på ulike måter har gitt oss ideer og oppmuntra og hjelpt oss med utgivelsen, sier vi vår beste takk. En spesiell takk går til dem som direkte har deltatt i arbeidet: amanuensis Johan A. Schulze, Norsk Målførearkiv, som har overført teksten fra gotisk til latinsk skrift, og disse ved Universitetet i Oslo som har skrivi faglige innleiingskapitler: stipendiat Velle Espeland, Inst. for folkeminnevitskap, dosent dr.med. Øyvind Larsen, Inst. for medisinsk historie, fil. dr. Inger Nordal og professor Over Arbo Høeg, begge Botanisk laboratorium, professor Arnold Nordal, Inst. for farmakognosi og professor Per Slagsvold, tidl. ved Inst. for husdyrbruk, Norges Veterinærhøgskole.

Takk går også til Centraltrykkeriet, Oslo, som har stått for trykking og innbinding, et arbeid vi er svært godt fornøgd med. Denne utgivelsen er et stort økonomisk løft for historielaget. For støtte til utgivelsen vil vi takke Nome kommune, Holla Sparebank, Norsk kulturråd og kulturstyret i Nome.

Redaktøren har utarbeidd sak- og personregisteret. Dessuten har han, delvis i samarbeid med forfatterne av innleiingskapitlene, utarbeidd noteregisteret.

Språkforma hvert innleiingskapittel står for forfatterens egen regning.

Ulefoss, Holla, 1. nov. 1980.
HOLLA HISTORIELAG
Styret