Landsmarka – skogsbygd med tradisjoner

 

BokinfoInnholdsfortegnelse
InnholdSidetall
Fra utrid til nåtid4
Vokste fram av skogen7
Bygda tar form8
Gårder, husmannsplasser, leilendingsbruk og boplasser11
«Guds velsignede flekk»14
Lovise Rønningen erindringsbok16
Skogen -- arbeidsplass og livsgrunnlag17
Fløtningen18
Industribygda19
Kullbrenning -- en ny næring23
Jakt og fiske25
Veiene31
Bygda og samfunnet32
Skolen33
Foreningsliv34
«Landsmarkens Arbejderundestøttelsesforening»37
Kapellet37
Musikk39
Skytterlag39
Landsmarkens Arbeiderforening39
Kirgsårene41
Landsmarka Jæger- og Fiskerforening42
Tyri Vel42
Selveie42
Handel43
Jernbane, post, telefon og bil44
Håndverkere45
Bygda idag45
Per Grini -- tradisjonsbæreren46
John Peder Lia46
Alf Haugland46
Litteratur og andre kilder47
Arbeidsfolk i Landsmarka48