Min bedste kiære Broder!

 

BokinfoInnholdsfortegnelseForord
Denne boka inneholder en samling brev som baron Eggert Christopher Frederik Løvenskiold (1788-1861) sendte til sin bror, kammerherre Carl Løvenskiold (1783-1831) på Løvenborg slott på Sjælland.

Brevene dekker perioden 1807–1831 – fra Eggert overtok som eier av Holden Jernværk på Ulefoss i Telemark og fram til Carl døde i 1831. Samlingen består av til sammen 252 brev hentet fra Løvenskiold-familiens privatarkiv i Rigsarkivet i København.

De første brevene er skrevet i Danmark, og forteller om livet der og dramatiske hendelser i krigsårsa. Fra 1811 til 1828 bodde Eggert Christopher, eller Agga, det meste av tida på Ulefoss i Telemark. Dette var vanskelige tider både for jernverkene og folk flest, perioden var preget av krig og hungersnød.

Brevene forteller om personer og hendelser i miljøet rundt godseierne i Grenlandsområdet og om slitet med å drive et jernverk i de vanskelige åra før og etter 1814, med pengeproblemer, kornmangel og svikt i salget av jern. Men brevene forteller også om savn og ensomhet, og om kjærlighet.

Agga var den første og eneste Løvenskiold som bodde på Ulefoss. Han fant seg ikke til rette der, men han var godt likt av sine «Undergivne» på Værket. «Baron Aga» ble nærmest en mytisk skikkelse på stedet, og det går fremdeles historier om den legendariske danske baronen.

Forsidebildet er av Eggert Christopher Løvenskiold i paradeuniform som rittmester i Garden i København. Det er gjengitt etter originalen som befinner seg vi Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, Hillerød, København.

 
* Ved levering utenfor Nome
kommer porto i tillegg.
InnholdSidetall
Forord6
Innledning8
Aggas brev 1807-183123
Litteratur332
Utrykte kilder333
Register334
Vedlegg: Reiserute Hälsingborg - Holden344
Forord

Denne brevsamlingen omfatter brev som baron Eggert Christopher Frederik Løvenskiold (1788-1861) sendte til sin bror Carl Severin Christian Herman Løvenskiold (1783-1831) på Løvenborg slott på Sjælland i perioden 1807-1831, fra Eggert overtok som eier av Holden Jernværk på Ulefoss i Telemark og fram til broren, Carl, døde i 1831. Samlingen inneholder til sammen 252 brev, som finnes i original i Rigsarkivet i København, i Løvenskiold-familiens privatarkiv, proveniens 5923, pakke 5.

Baron Aga, som han ble kalt på Ulefoss – sjøl kalte han seg Agga – flyttet til Ulefoss i 1812 og reiste tilbake til Danmark i 1828, mens jernverket i 1833 ble overtatt av staten. I perioden 1812-1828 var han flere ganger i Danmark, og overvintret også; derfor vil leseren finne en del brev som er skrevet i Danmark, først og fremst i København. Fra 1807-1812 er de fleste skrevet i København. I en del av denne tida var Agga under utdanning til offiser i Rittmestergarden i København.

Brevene er skrevet for hånd, og enkelte ord har vært umulig å forstå, slik at det finnes noen få åpne rom i teksten. Rettskrivningen er den tradisjonelle danske på begynnelsen av 1800-tallet, med store forbokstaver i substantiver. Men også ellers er det brukt store forbokstaver til å utheve enkeltord. Leseren vil oppdage at tegnsettinga er svært forskjellig fra våre dager. Det er lite bruk av punktum, mest går det i komma og semikolon. I brevene finnes en mengde navn på personer og steder. En del av dette har jeg søkt å forklare i notene etter hvert brev, sammen med ordforklaringer. Det er også utarbeidd person-, saks- og stedsregister, der tallene viser til brevnummerne.

Brevene er ujevnt fordelt over åra, og enkelte år er det nesten ingen brev. I krigsåra gikk nok en del brev tapt, da brevsendinger kunne bli konfiskert på veien langs Bohuslän til Hälsingborg. Men det finnes andre brev, som er sitert i Ulefos Jernværks historie, og som trolig oppbevares i jernverkets arkiv på Ulefoss. Men disse er dessverre ikke tilgjengelig.

Forklarende noter er plassert etter det aktuelle brevet. Det er utarbeidd person-, saks- og stedsregister.

Jeg har mange å takke for at denne brevsamlinga nå blir allment tilgjengelig: Nome kommune, Holla Historielag, Fondet for dansk-norsk samarbejde, Holla Sparebank, Skien kommune og Skien historielag. En takk også til statsarkivar Nils Johan Stoa, Kongsberg, som har sørget for at brevsamlingen nå er tilgjengelig på Internett, adresse: www.digitalarkivet.uib.no.

Januar 2002
Arne Johan Gjermundsen