Mitt liv

 

BokinfoInnholdsfortegnelseInnledning

Dette er en beretning om forfatterens liv og hans oppvekst på Ulefoss.

Faren var ansatt hos brukseier Aall på Sagsida, mens moren tidvis var serveringsdame for Cappelen og Aall. Begge foreldrene var aktive i Frelsesarmeen.

Vi følger Kai fra krigens dager. Han forteller om tida han bodde på Brakka på Sagene-sida, om sparking av fotball laga av ei griseblære, om en av kamaratene som stupte fra Ulefoss-brua ned i et slusekammer.

16 år gammel dro Kai til sjøs. Han beretter om livet på sjøen, om rollen som familiefar og om tida i Frelsesarmeen.

Boka tegner et fint tidsbilde, inneholder mye lokalhistorie og er illustrert med mange bilder.

 
InnholdSidetall
Innledning8
Barne- og ungdomstid10
Paradiset i Lunde17
Under krigen19
Skoletiden23
Mer om krigen29
Så kom freden33
Lengsel mot sjøen37
Første jul i et fremmed land44
Ny mønstring49
I marinen55
Uskyldig og i retten57
Amors piler i Moss59
På MS Mandeville65
I «Jailen» i Sydney70
Forlovelse og flytting til Ulefoss77
Giftemål og familieliv79
Hjemlengsel ombord i MS Oakville85
Gjensynsglede – og endelig hjemme igjen89
Arbeidsliv og ansvar på Ulefoss92
Tiden i Frelsesarméen (FA)96
Tønsberg og Nøtterøy103
Stavanger108
Oslo112
Til tjeneste i Den norske kirke113
Fagerborgtiden114
Spania med mellomlanding i Slejord120
TIlbake i Bø126
Innledning

Dette er en historien om mitt liv. Mitt navn er Kai Bendik Marum,jeg ble født på Odden ved Ulefoss den 10. mars 1936. Mor het Gudrun Therese f. Bentsen og far var Hans Martinius Marum. Mor er født og oppvokst på Ulefoss, far er født på Skotfoss. Han kom til Sagene på Ulefoss da han var to år gammel.

Mor og far giftet seg i 1935 og etablerte seg i en leilighet hos Ola Kåsa på Odden, et lite småbruk med flere dyr. Det var et godt sted å bo for en liten familie. Mor og far var enkle, arbeidsomme mennesker. De hadde ikke mye jordisk gods, men som far sa da jeg skulle etablere mitt eget hjem; «Bare gift deg gutt. Jeg hadde ikke mer enn en divan og 200 kroner da vi starta». De hadde det godt, var lykkelige og tilfredse mennesker.

Far var ansatt hos brukseier Aall på Sagsida, mor var for det meste hjemmeværende med unntak av noen få strøjobber som serveringsdame hos Cappelen og Aall slekta. De var aktive medlemmer i Frelsesarmeen på Ulefoss. Som liten gutt ble jeg barnevelsignet til Gud og Frelsesarmeen i en seremoni på Ulefoss korps.

...