Nome-bilder II

 

BokinfoForord

Med temaet «folkeliv» har forfattern satt sammen et variert materiale av foto fra alle deler av Nome. En del av «albumet» er viet plass til gamle poststempel fra hele kommunen.

 
Forord

For to år siden ga vi ut «Nomebilder», en samling av fotomateriale fra Nome kommune. Vi fikk gode tilbakemeldinger på utgivelsen og opplaget ble solgt ut på kort tid.

Nå finner vi tiden moden for nok en utgivelse, og med temaet «folkeliv» har vi satt sammen et variert materiale av foto fra alle deler av Nome. Materialet utgis igjen som et «minnealbum» og inneholder bl.a. innslag om lag- og foreningsliv, arbeidsliv, fritid og ikke minst skolebilder. En del av «albumet» er viet plass til gamle poststempel fra hele kommunen. Vi tror at også dette kan ha sin interesse å vise i denne sammenheng. Et slikt «album» inneholder etter vår oppfatning interessant kultur- og lokalhistorie – og utgjør en viktig dokumentasjon av slik noe har vært - og kanskje fortsatt er.

Vi retter nok en gang takk til alle de som har bidratt med råd og dåd og ikke minst til utlån av bilder. Dette gjelder Anna Gisholt, Marit Granhaug, Olav Ajer, John Peder Lia, Torhild og Harald Fehn, Sven Erik Nilsen, Anna Laug, Halvor O. Øygarden, Bjarne Lia, Sten Leo Eriksen, Berit Lia, Arne Vetle Hansen, Olav Leikvoll, Ragnhild Sundbø, Leiv Raukleiv, Åse Helgen, Bjørg Langeland og Reidun Larsson. Ulf Røvik-Larsen har lånt oss foto fra arkivet til Ulefos Hovedgaard. En del av bildene er etter fotografene Tempelen og Bjørndalen i Lunde samt fotografene Jørgensen og Aamodt på Ulefoss. Dessuten er det mange bilder etter faglærer Nils Bakken og journalist Gerhard Hedlund. Erik Helland om poststempler.

Når vi reiser rundt og låner bilder er kvaliteten variert. I den anledning må vi få takke Aleksander Særvold på trykkeriet, som har scannet bildene i boka. Han har for vane å «aldri gi opp et bilde».

Skien/Ulefoss i oktober 2002.
Per Bernt Tufte
Redaktør

Per Svein Bratsberg
Genius Forlag