Nome-bilder

 

BokinfoForord
Forord

Utgivelsen av «Nomebilder» er et forsøk på å vise Nome – kanalkommunen med dens forskjellige bygdelag fra forskjellige sider og forskjellige tider.

Materialet presenteres som et «minnealbum» med mange ukjente eller mindre kjente bilder fra Nome – fra Helgen til Flåbygd og fra Landsmarka til Svenseid. Etter vår oppfatning utgjør et slikt «album» interessant kulturhistorie, og kanskje enda klarere en interessant og lærerik lokalhistorie. Uansett gir bildematerialet viktig dokumentasjon av noe som har vært – og kanskje fortsatt er. Bildene fra Bandak-Norsjøkanalen danner et bindeledd mellom øvre og nedre del av Nome.

Vi retter en varm takk til alle de som har bidratt med råd og dåd og ikke minst til utlån av bilder. Dette gjelder Bjarne Lia, Harald Nordh, fotograf Espen Johansen, Anna Laug, Inger Marie Norendal, Torborg og Magne Bø, Svein Bjervamoen, Halvor 0. Øygarden, John Peder Lia og bilder utlånt fra Ulefos Hovedgaards arkiv. Mange av bildene er etter fotograf Tempelen i Lunde samt Ulefossfotografene Jørgensen og Aamodt. Dessuten er det bilder etter journalist Gerhard Hedlund og luftfoto frembrakt av Widerøe – i tillegg til mange gode gamle postkort.

Ulefoss/Skien, november 2000
Per Bernt Tufte
Redaktør

Per Svein Bratsberg
Genius Forlag