Nome naturligvis

 

BokinfoInnholdsfortegnelseForord
Dette er ei bok om natur og friluftsliv i Nome. Det er også tatt med relevant lokal-historie. Forfattere av boka er Liz Skardal, Sven Dahlgren, John Peder Lia, Per Bernt Tufte, John Bjørn Aasmundsen, Torbjørn Lindalen, Børre Aschehoug Krogsrud, Vidar Heimdal, Harald Omnes og Gunnar Sanden. Du kan lese om den interessante geologien i Nome med spesiell vekt på Fensfeltet og de sjeldne mineralene som fins der.

Vi skriver om Teglverket på Dammen. Vi tar for oss skog og planter. Det er artikler om jakt i Nome.

Du kan lære mye om bever, fugler og fisk. Ikke minst har boka mye stoff om turer i skog og mark med kart og bilder. I det hele legger vi vekt på mange og varierte bilder. Det er ca. 200 fargebilder i boka. Du kan også lese om sportsprestasjonene til Ole Bjørn Stoa, Kim Sjøberg Bentsen, Jeanette Stavsholt, Lene Andersen Lundemo og Torbjørn Bastiansen m.m.
 
InnholdSidetall
Forord5
Allemannsretten7
Naturen og Nome8
Geologien i Nome12
Vann i Nome23
Flora31
Skogen i Nome34
Fauna57
Friluftsliv106
Turterreng i Lunde119
Turterreng i Ulefoss og omegn138
Landsmarka188
Tanker ved en nedbrent nying201
Litteratur205
Forord
«Nome Naturligvis» er ei bok om naturen og om friluftsliv i vid forstand i Nome. Hensikten med boka er å gi innbyggere i Nome og andre interesserte økt innsikt i naturen rundt oss og de muligheter naturen gir for friluftsliv. Vi tror rett og slett at økt innsikt også gir større glede og opplevelse av å ferdes ute. Vi håper også boka vil gi en del faktakunnskaper, og gi leseren en økt forståelse for den flotte naturen i kommunen.

Boka er en kjærlighetserklæring til naturen i Nome og de muligheter denne gir.

«Nomeboka» som blei utgitt høsten 2001 var i hovedsak en beskrivelse av folk, kultur og det menneskeskapte i Nome, mens slike fagområder som geologi/Fens-feltet, istid, vann, flora, fauna, jakt, sport, turstier og -veier med mer blei det lagt mindre vekt på. Disse fagområdene dukker vi djupere ned i her i denne boka. Vi forsøker å skrive folkelig og lett forståelig.

Ingen er ekspert på alle disse fagene samtidig.
Det er derfor mange forfattere:

Sven Dahlgren: Geologi, Fensfeltet
Børre Aschehoug Krogsrud: Jakt, Tanker ved en nedbrent nying
John Peder Lia: Pottemarkerverksted på Tyri
Torbjørn Lindalen: Mårfangst
Torbj. Lindalen/Vidar Heimdal: Stangfiske
Liz Skardal: Livet i vannet. Isfiske på Prestevann. Fisk. Krepsdyr, zooplankton, insekter og bløtdyr
Harald Omnes: Skogen i Nome
Frank Rosell: Beveren
Rune Solvang: Fuglelivet i Nome, litt om planter og det biologiske mangfoldet
Per Bernt Tufte: Gamle kulturmerker og gangveier
Jonn Bjørn Aasmundsen: Turstier og -veier i Lunde. Turforslag.
Gunnar Sanden: Forord. Allemannsretten. Turstier og -veier i Rolla. Naturen og Nome. Vann i Nome. Sport, div. intervjuer. Landsmarka.

Gunnar Sanden er redaktør og initiativtaker til boka.

Nome Kommune, Holla Sparebank, Lunde Sparebank, Cappelen Holding AS og Søve videregående skole har støtta og forhåndskjøpt boka. Dette var helt avgjørende for å få nok økonomisk grunnlag for å kunne gi ut boka.
Vi takker så mye.