Nomeboka

 

BokinfoInnholdsfortegnelseForord
Boka gir ei skisse av Nome-samfunnet ved inngangen til et nytt årtusen. Det er ei bok som forsøker å ta pulsen på folkelivet i Nome. I tillegg til det skrevne ord har boka over 290 fargebilder. Boka beskriver Lunde og Ulefoss og grendene. Videre er det artikler om bl.a. kirker, bedehus, barnehager, skoler, herregårder, næringsliv og lag og foren inger. Dagligliv og fest er også et tema i boka.

Utviklinga i lokalsamfunnet vårt blir beskrevet via mange varierte intervjuer. Det er intervjuer med bl.a. Olav Haugane, Tallas Eie, Karen E. Aall, Alf Haugland, Diderik Cappelen, Anna Gisholt, Kåre Fjeldstad, Olav G. Skoe, Rocky, Malla Olbergsveen, Tor Erik Baksås, Ragnhild Hagen, Halvor Torsdalen, Alf Haugland, Sveinung Børte m.fl.

Boka vil gjøre deg bedre kjent med det lokalsamfunn du bor midt oppe i.

Gunnar Sanden (f. 1946) er siviløkonom og jobber ved Norsk Hydro. Han er «innvandrer» fra Vest-Telemark og har bodd i kommunen siden 1974. Han har sitti i Nome Kommunestyre og i Formannskapet i flere perioder.
 
InnholdSidetall
FORORD5
NOME6
Litt historikk6
Noen fakta om Nome7
Ordfører Jan Thorsen: -- Jeg trur ikke på noen Midt-Telemark kommune10
P.B.Solvang: -- 90-tallet har vært eldreomsorgens tiår10
Telemarksbiblioteket/Nome Folkebibliotek11
Nome lensmannskontor12
Litt om dialekten på Ulefoss og i gamle Holla. Av Arne Johan Gjermundsen13
Nyare utviklingstrekk i Lundemålet. Av Kristian !hie Hanto14
LUNDE16
Lundar Kyrkje20
Lunde Kyrkje21
Lunde 10-årige Skole22
Alf Haugland26
Barnehagar i Lunde29
Bjervatun Sjuke- og Aldersheim29
Malla Olbergsveen30
Lunde vidaregåande skule31
Lunde Sparebank31
Lunde Taxi32
Frå Skjellaugfjellet til Kitzbuhel av Gudmunn Kyrkjebø33
Troll36
Olav Haugane: Her er eg født og her har eg budd all mi tid37
Olav Gunnar Skoe: -- Med veing så held ein seg i triv38
ULEFOSS42
Holla Kirke45
Hollinar Kirkja - Kirkeruinene46
Ulefoss Barneskole46
Halla Ungdomsskole47
Barnehagene på Ulefoss49
Rocky51
Ringsevja Bo- og Servicesenter51
Ingeborg, Paul og Magne52
Øvre Verket52
Holla Sparebank54
Søve Videregående Skole56
Lille Ulefos Gjestegaard58
Ambjørg Helkås Dahl: Ulefoss er et kvalitet-sted59
Ulefoss Taxi59
Tidligere statsminister i Nome60
En humørspreder i Ulefoss sentrum60
Odden/Lanna60
Tallas (Kristoffer) Eie: - Nå tar en ikkje i noen ting snart61
Odden Bedehus og Frelsesarmeen62
Bryggeområdet63
Bo-områder utenfor Ulefoss sentrum63
HERREGÅRDER65
HOLDEN65
August Cappelen65
Koh-i-Noor66
Ulefos Hovedgård67
Karen Eugenie Aall: -- Helbred er en gave69
GRENDER71
Flåbygd/ Strengen71
Flåbygd kyrkje73
Omnes74
Anna Gisholt på Flom: -- Ein blir heilt bortskjemt med denna utsikten75
Flåbygd Handelslag og Halvor Torsdalen76
Svenseid/ Nordbygda78
Svenseid Skule78
Børre-grend80
Torstein Børre -- bonde, ordførar og diktar82
Frå leire til kunst og brukskunst83
Nordbygda Mopedlag84
Dank-revyen/UL Aasmund Vinje85
Landsmarka85
Landsmarka Kapell86
Tingbanen87
Tyri Bedehus87
Tveitankroken og Eidsbygda88
Nome statlige mottak for asylsøkere88
Nome kulturskole89
Citroen og fontene89
Sannes/Romnes90
Romnes kirke92
Norsjø Golfpark92
Fen92
Fen Skole93
Sålenge jeg er fresk, drar jeg bæljen95
Sverre Fehn96
Fuchsia-fadder i Torsnesveien97
Helgen97
Helgen Kirke98
Helgen Skole og Helgen Barnehage98
Internett og Islandshest101
Tor Erik: Nome - et nytt Melum eller vekst med ny teknologi?102
Æresborger av Minot102
Oldtidsfunn på Sten stad102
KANALEN104
Båtene på kanalen109
Kommunikasjoner på land111
Veger111
Jernbane/ buss112
Bruer over brysomt vann112
NÆRINGSLIV115
Cappelen Holding ANS115
Ulefos Jernværk115
Ulefoss-ovner117
Andre Cappelen-virksomheter118
Siv.ing. Diderik Cappelen119
WIENERBERGER Bratsberg Teglverk120
Svenheim Møbelindustri NS122
Bandak AS124
Tveito Maskin as125
Nome Containerservice AS126
Transportselskapa til Hermansen, Br. Wiik og Br. Jensen127
Aall Ulefos127
Ulefoss Transportindustri NS127
Søve Fabrikker NS129
Nome Energi AS130
O B Stoa Transport AS131
En frisørmester132
Åsmund Thorsberg132
Landbruk133
Hesjing i Nome134
Skogbruk135
Kåre Fjeldstad -- livskunster med Tigersvans136
Jakt137
LAG OG FORENINGER138
Flåbygd Skyttarlag138
Lunde Skyttarlag138
Holla Skytterlag (tidl. Holden Skytterlag)139
Skade140
Halvor Halland -- Eit naturtalent frå Svenseid141
Ulefoss Sportsforening (USF)142
Helgen Idrettslag143
Viser ved Kanalen144
Hørdur145
Gamlebankens Ungdomsklubb/Gamlebankens Ungdomskafe147
Vision Club148
Musikk-korps149
Lunde Skulemusikk149
Ulefoss skolekorps150
Ulefoss Musikkorps150
Lunde Blæsekompani150
Lunde Sogelag151
Holla Historielag151
Wings and Weels152
Nome Motorhistoriske Forening152
Revy i Nome153
Ulefoss Revygruppe154
Askeladden Barnefilmklubb155
Lunde Helselag155
Lunde Pensjonistlag155
Holla Pensjonistlag156
Ungdomsklubben Fidus156
Politiske lag156
KUNST OG KUNSTHÅNDVERK158
Kniv-kunst161
DAGLIGLIV OG FEST162
Mat-tradisjon: Fra kjøttkaker med kålstuing til Grandiosa162
Toy, Chesterfield og Camel163
Biler: Fra Boble til Corolla163
Motorsykler: Fra Tempo Swing til Honda165
Moter166
Til fest166
1.mai170
17.mai171
Aar 2001 i Lunde sett for 100 år sidan172
Litteratur om Nome173
Lag og foreninger i år 2000174
Forord

Boka er ment å gi en skisse av Nome-samfunnet rundt inngangen til et nytt årtusen. Den røde tråden i boka er å beskrive menneskeskapt virksomhet i Nome. En skisserer virksomhet fra vogge til grav. Temaer er f.eks. barnehage, skole, ungdomstid, arbeid, foreningsliv og kirke. Alt kan sies å være en del av et utvida kulturbegrep. Jeg tatt med en del utviklingstrekk i kommunen sammenligna med forholda for ca. 25 år siden. Jeg har også gått lengre tilbake i historien der det passer. Det er en subjektiv beskrivelse og en subjektiv vektlegging av de forskjellige temaene.

Boka er laga slik at det ikke er nødvendig å lese fra A til Å. De fleste kapitler kan leses uavhengig av de andre. I tillegg til det skrevne ord, har jeg basert mye av stoffet på bilder og tegninger.

Det er ikke alltid like lett å få øye på og å verdsette høyt nok den kulturen som vi daglig lever midt oppe i. Jeg håper boka vil gi et bilde av den rike kulturen og flotte naturen vi har i Nome. Jeg håper at boka vil være et lite bidrag til å øke stoltheten og gleda ved å bo i, eller på annen måte ha tilknytning til Nome.

Jeg er glad hvis boka kan gi enkelte noe mer kunnskap på enkelte områder og kanskje noen andre vinklinger. Litteraturlista bak i boka kan gi en innfallsport for de som ønsker å gå djupere ned i enkelte temaer. Det er mange temaer å ta fatt i for den som har interesse og lyst. Jeg håper også at ei slik bok som skildrer livet i Nome kan ha sin betydning historisk i ettertid. Det som er nåtid idag, er historie neste år. Endringene i samfunnet går stadig raskere. Istedenfor ei tradisjonell bygdebok, tror jeg det blir mer vanlig med mange bøker, som gir forskjellige vinklinger på et lokalsamfunn.

Den delen som gjelder Lunde-delen av kommunen er skrevet på et «moderat» nynorsk. Holla-delen og mye av stoffet som er felles for kommunen er skrevet på et bokmål som ikke er ulikt talemåten for mange i Nome. Medskribenter er Kristian lhle Hanto, Arne Johan Gjermundsen og Gudmunn Kyrkjebø.

De to førstnevnte har skrivi om dialektene, Gudmunn om Atle Skårdal.

For bilder som ikke er tatt av undertegnede er det angitt navn på fotografen. Andre bildeleverandører er: Espen Johansen, Andre Sipila Solvang, Per Misund, Nils Kvandal, Tom Riis, Martinius Haugland, Bjarne Lia, Gudmund Kyrkjebø, Nils Buverud, Eivind Martinsen, Ragnar Odden, Henrik Kjeldsen, Sveinung Leikvoll og Olav S. Sollid.

Geir Helgen har gitt tillatelse til å bruke hans tegninger fra kommunen.

Jeg takker Mette for tålmodighet med alt rotet på skrivebordet mens boka har blitt til, og jeg ber om unnskyldning fordi jeg har vært litt åndsfraværende nå og da. Jeg takker Halvor Røimål, Gunnar Svenseid, John Peder Lia og Ragnhild Hagen for guiding i henholdsvis Flåbygd, Nordbygda, Landsmarka og Helgen.

Jeg takker Per Bernt Tufte for verdifullt kildemateriale.

Følgende virksomheter har gjort det økonomisk mulig å få gitt ut boka enten ved tilskudd eller forhåndskjøp:
Holla Sparebank,
Nome Kommune,
Lunde Sparebank,
Tveita Maskin A/S,
Nome Energi A/S,
Søve Videregående Skole.

Jeg takker så mye.

Heisholt, 2000 og 2001.
Gunnar Sanden