Russerne i Valebø

 

BokinfoInnholdsfortegnelseForord
InnholdSidetall
Forord6
Oppbyggingen av leiren og dagliglivet i Valebø under krigen11
Angrepet på Sovjetunionen15
Intervju med Ingvald Lunde19
Intervju med Ragnhild Barland og Olav Dukane26
Knut Dukane og politisk motstand i Holla32
Intervju med Olav Brenne35
Intervju med Kari og Ole Vala37
Intervju med Jan Rugstad43
Intervju med Roald Skjærum46
Sadovnikov's dagboknotater fra fangenskap47
Nikolaj Vasiljev - fra Smolensk til Valebø57
Den vanskelige hjemkomsten61
Russerne i lokalavisenes søkelys72
Navneliste på sovjetrussiske krigsfanger i Valebø77
Kildeliste79
Forord
Ideen om å skrive en bok om de sovjetrussiske krigsfangene som satt i tysk fangenskap i Valebø under den annen Verdenskrig har opptatt mange mennesker, spesielt blant alle dem som på hver eneste 1. mai trofast stiller opp på kirkegården i Valebø for å hedre sovjetrussernes minne.

Før denne utgivelsen er det kommet fram svært lite av konkrete hendelser og historier omkring hvorfor fangeleiren ble etablert og om hverdagslivet i leiren. Noe er imidlertid skrevet i boka «Vi er fri! - Skien i krigsårene 1940-1945», men vi har ønsket å få fram enda mer dokumentasjon rundt denne historien.

Vårt mål har også vært å finne ut mer om de sovjetrussiske fangenes bakgrunn og videre skjebne i livet, og akkurat denne delen av bokprosjektet har vært den vanskeligste. Dette fordi kildematerialet i Russland er av en enorm størrelse og er spredt over flere sivile og militære arkiver, dessuten har det vært en oppgave i seg selv å få adgang og hjelp til å finne disse arkivene.

De første planene for å skrive en bok om leiren i Valebø ble lagt i året 2000, også den gang under en hyggelig samlingsstund på Valebø Skole på 1. mai, og vi ble da fort enige om at vi måtte prøve å få utgitt en bok i 2005, i forbindelse med at det da var 60 år siden freden kom til landet vårt.

Det skulle imidlertid vise seg at arbeidet med boka tok ennå mer tid enn forventet, dette fordi vi ventet lenge på å få svar fra alle brev vi sendte til ulike adresser i Russland, adresser som vi fant i Riksarkivet i Oslo.

Vi har mange å takke for at denne lille boka har blitt til virkelighet, uten deres hjelp og støtte ville vi ikke kommet så langt vi har gjort til nå, om alle bidragsytere ikke blir nevnt her så er ingen forsøkt glemt!

Vi har allikevel lyst til å nevne noen helt sentrale bidragsytere som fortjener omtale: Jan Rugstad som i alle år har ledet I.mai markeringen i Valebø, Olav Brenne som ble kjent med de sovjetrussiske fangene under krigen og som har fortalt mange historier, og Ingvald Lunde som har bidratt både med bilder og historier.

Vi sender også vår takk til Jon Barstad ved Riksarkivet i Oslo, som har bidratt med hjelp og adgang til arkivet om de sovjetrussiske fangene, takk også til den Russiske Føderasjons Ambassade i Oslo for deres hjelp og støtte ved 1.mai markeringen i Valebø, vi nevner her spesielt Valery Yakolev og hans sønn Kiril.

Michael Stokke som er lokalhistoriker i Bergen, har bidratt med mange nyttige opplysninger om krigsfangenes historie og funnet av Nikolaj Sadovnikov's dagboknotater. To russiske tolker har også vært med på å oversette informasjon i fra russiske brev og bøker, det er Tatjana Tellefsen og Tatjana Muggerud.

Vi vil også gjerne få takke elever og lærere ved Valebø Skole som bidrar til å holde minnet om de sovjetrussiske krigsfangene vedlike, og som er med på å levenliggjøre denne viktige delen av våre to lands felles historie, en særlig takk i denne sammenheng går til Kari Vala, som hvert eneste år trofast har stilt opp, hun sørger for at elevene er aktivt med på arrangementet og for det sosiale samværet på skolen 1. mai. Stor takk også til mannen hennes Ole Vala for historiske bidrag, tegninger, bilder og historier.

Vi to som har arbeidet med dette bokprosjektet synes at det var viktig å få laget en dokumentasjon om denne delen av den lokale krigshistorien, om de sovjetrussiske fangenes liv og skjebne i tysk fangenskap her i Norge.

Særlig viktig er det at den oppvoksende generasjon får et innblikk og noen kunnskaper om dette temaet. Vårt håp er at dette kan gi økt innsikt og være et lite bidrag til å skape fred og forståelse mellom våre to naboland, Norge og Russland!

Til sist vil vi gjøre leserne oppmerksomme på at historien om de sovjetrussiske fangene som både var i Valebø og andre steder i Norge under krigen på langt nær er et avsluttet kapitel, nye opplysninger, historier og bilde dokumentasjon vil stadig komme for en dag og vil måtte legges til vår lille del av historien, slik bør det være for å kvalitetssikre det historiske materialet!

I dette forordet til boka ønsker vi å ta med et spesielt dikt skrevet av Arnulf Øverland i 1937, diktet har den manende tittelen «Du må ikke sove!», Øverland advarer i sitt dikt mot fascismens umenneskelige karakter og mot den forestående krigen i Europa, senere ble han selv et offer for krigens realitet og ble arrestert av tyskerne og sendt til konsentrasjonsleiren Sachsenhausen.

Grunnen til at vi velger Øverlands kjente dikt «Du må ikke sove», er at diktet forteller noe viktig til oss alle; at vi må være på vakt mot at likegyldigheten får råde og at vi samtidig må verne om vår fred og frihet!

Vi ønsker gjerne reaksjoner og innspill på denne boka, og mottar nye opplysninger med stor takk! Lykke til med den videre lesningen!

Hilsen
Morten Muggerud og Hallvard Lunde
15.03.2007