Skattemanntall 1826 – Folketelling 1865

 

BokinfoInnholdsfortegnelseForord
Holla Historielags tredje kildeskrift presenterer skattemanntallet for 1826 og folketellinga for 1865. De gamle kildene er avskrevet og tilrettelagt av Arne Johan Gjermundsen.

Tellinga fra 1865 er omfattende og gir mange opplysninger. Den gir folk med røtter i Holla sjansen til direkte å finne sine forferde og -mødre ved å lete seg bakover fra 1865-tellinga via skattemanntallet i 1826.

 
InnholdSidetall
Forord3
Skattemanntall for Holla 18265
Innledning7
Folketælling 31. desember 1865 Holden Præstegjeld26
Innledning28
1. Eidsbygdens Skoledistrikt29
2. Holden Skoledistrikt45
3. Uhlefos Jernværks Skoledistrikt61
4. Fehns Skoledistrikt79
5. 3die Skoledistrikt97
6. Yttre Skoledistrikt111
7. Hvalebø Skoledistrikt129
8. Ulefos Saugbrugs Skoledistrikt143
9. Sannæs/Romnæs Skoledistrikt153
Forord

Folketellinger og skattemanntall er blant lokalhistorikerens viktigste kilder, men de har ikke alltid vært like tilgjengelig. Takket være aktive medlemmer av laget og ved hjelp av moderne datateknologi opplever vi i vår tid at dette kildematerialet kommer ut og blir tilgjengelig for folk flest. Holla Historielags tredje kildeskrift presenterer skattemanntallet for 1826 og folketellinga for 1865. Arne Johan Gjermundsen har skrevet av og tilrettelagt de gamle kildene, og overlatt materialet til historielaget. Styret takker på denne måten for den generøse gaven, som vi nå har gleden av å gi ut. Det blir lagets femtende utgivelse.

Den store og omfattende tellinga fra 1865 gir mange opplysninger. Tellinga er også interessant fordi den gir folk med røtter i Holla sjansen til direkte å finne sine forferde og -mødre. Ofte går enkelte fornavn igjen i slektene; oppkalling var regelen i det gamle samfunnet. Med slike «gjengangernavn» i tankene blir det moro å gå på leiting etter sin egen 1800-tallsslekt. Ved hjelp av våre til nå tre kildeskrifter kan vi spore oss bakover fra 1865-tellinga via skattemanntallet i 1826 og til 1801-tellinga, så til tellinga i 1782 og endelig til skattemanntallet 1762–64. Det gjør lokalhistorie til spennende detektivarbeid!

Holla, i januar 1994.
Tormod Halvorsen
Leder