Skipsbygging ved Skien og Norsjø 1864–1874

 

BokinfoInnholdsfortegnelseForord

Første gang forfatteren ble oppmerksom på at det hadde vært skipsbygging på Ulefoss var i en artikkel i «Ulefoss Avis». Interessen var vakt og i en årrekke samlet Per Bernt Tufte opplysninger om skipsbyggingen ovenfor Skien og Løveid sluser.

Han fant at det var bygget i alt 22 skip. Disse omtales i denne boka, som anbefales alle med interesse for Telemarks historie eller norsk sjøfartshistorie.

 
* Ved levering utenfor Nome
kommer porto i tillegg.
InnholdSidetall
Forord6
Innledning9
Norsjø-Skienkanalen11
En bukt av havet16
Byggeplassen - verftet20
Byggeplasser ved Skien24
Byggeplasser i Valebø og Helgen28
Byggeplasser i Heddal32
Byggeplass på Ulefoss37
Byggeplass i Sauherad43
Oversikt over skipene44
Skipene kronologisk76
Kilder78
Illustrasjoner79
Alfabetisk register80
Bilder81
Forord

Fra guttedagene husker jeg gåten; «Jeg er skogens skjønne datter, mange sjeler følger meg, jeg har vandret mange mile, men mitt fotspor sees ei! Hvem er jeg»? Jo, selvsagt var det skipet – bygget av tre – skogens skjønne datter!

Første gang jeg ble oppmerksom på at det hadde vært skipsbygging på Ulefoss var i en artikkel i «Ulefoss Avis». Dette vakte interessen, og siden har jeg sett at det var en artikkel skrevet av J. F. Hoch i 1957. Annet stoff om dette emnet, bl.a. artikler av Gerhard Hedlund og Harald Lorentzen i avisen «Varden», bidro til å vedlikeholde denne interessen. I flere år samlet jeg opplysninger om skipsbyggingen ovenfor Skien og Løveid sluser og fant at det var bygget 22 skip. Men det var ofte sprik i kildene når det gjaldt navnene på disse og hvor de var bygget.

Boken «Rutebåtene på Telemark-kanalene» brakte meg i kontakt med Per Svein Bratsberg. Vi fant snart ut at vi begge hadde felles interesse av de 22 skipene og at vi hver for oss hadde samlet opplysninger om dem. Da det ble klart at Bratsberg ville utgi en bok om skipene på sitt forlag, ble arbeidet med et manuskript intensivert. I arkivet til Norsjø-Skienskanalen ble skipene funnet, samt byggherre og byggested. Navn på 20 av dem var det også. I tillegg var det opplysninger om når de hadde passert gjennom kanalen!

Veien gikk deretter til Norsk Sjøfartsmuseums arkiver der også Petter Malmsteins opptegnelser var tilgjengelige. Disse har siden vært hovedkildene, og de bygger vel begge på Veritas' registre. De fleste opplysningene om redere, kapteiner og skipenes historier er funnet der. Men antall skip i forhold til navn stemte ikke helt i starten. Det var som nevnt 22 skip og det figurerte 24-25 navn! Det ble en løsning på dette også, etter hvert som det ble funnet «bevis» på at noen av skipene hadde skiftet navn. Det som her legges fram mener vi i all hovedsak er korrekt og tilstrekkelig dokumentert. Der det finnes tvil er dette klart markert.

Videre har opptegnelser etter Eilif E. Bergan har vært til god nytte. Johnny Sørensens bøker inneholder også flere verdifulle opplysninger i denne sammenheng. Litteratur om noen av våre fremste sjøfartsbyer er gjennomgått, og opplysninger fra museene der, spesielt Halden, Larvik, Mandal, Stavanger, Tønsberg og Fredrikstad, har også vært til stor hjelp og støtte. Takk til dem alle!

En spesiell takk til James Ronald Archer for opplysninger om skipsbyggmestrene Anders Olsen og Johannes C. Brevig. En tilsvarende takk også til Trond Barth Andersen for opplysninger om skipsreder Anders E. Olsen. Takk også til Telemarksbiblioteket, som utrettelig finner fram til den mest bortgjemte litteratur.

Jeg har funnet en del akkumulerte feil i noe av litteraturen, som det har vært viktig å få ryddet opp i. Skipet Adonis ble for eksempel bygget i Heddal – ikke på Ulefoss. Et skip ved navn Messina ble ikke bygget på Ulefoss – men i Skien osv.

Ulefoss i april 2005
Per Bernt Tufte
forfatter