Telemarksbiblioteket

 

BokinfoInnholdsfortegnelseForord
 
InnholdSidetall
Forord7
Kapitel I - Biblioteket på landbruksskolen på Søve9
-- Torfinn Skard10
-- Årsberetninger11
-- Bibliotek for hele fylket14
-- Dramatikk15
-- Eget bibliotekstyre16
-- Endring i styret og personalet17
Kapitel II - Perioden 1965-201321
-- Livet på Søve22
-- Samarbeid mellom bibliotekene i kommunen25
-- Lokalforholdene25
-- Flytting av biblioteket på Søve til Ulefoss26
-- Utbygging av bibliotekavdelingene29
-- Påbygging av biblioteket på Ulefoss30
-- En liten kuriositet33
-- Styringsformene34
-- Nytt utspill34
-- Lovarbeidet36
-- Samarbeid mellom folke- og skolebibliotekene37
-- Bibliotekplannemnda37
-- Bibliotekrapport for Telemark39
-- BRODD-rapporten40
-- Ny biblioteklov41
-- Resultat av rapportene42
-- Det nye styret for bibliotekene i Nome44
-- Nytt bibliotek i Lunde44
-- Datautviklingen og digitale tjenester ved biblioteket45
-- BTV-samarbeidet - Nettverksarbeid45
-- Økonomi46
-- Transportordning48
-- «Strategi for biblioteka i Telemark»48
-- Rapporten fra Telemarksforsking53
Kapitel III - Bokbussens historie i Telemark55
-- Den første spesialbygde bokbussen i Norge56
-- Driften57
-- 10-årsjubileum57
-- Buss innkjøpt i 198558
-- Andre aktiviteter58
-- Bokbusskonferanser58
-- PR-turne med bokbussen60
-- Barnas sommerbokbuss61
-- 20-årsjubileum61
-- Faste statlige tilskudd62
-- Organisering - bokbussen62
-- Bokbussutvalget63
Kapitel IV - Hva biblioteket ellers har arbeidet med i denne perioden67
-- Litteratur- og mediaformidling67
-- Møter70
-- Statistikk71
-- Markedsføring/utredningsarbeid73
-- Spesielle tiltak og hendelser74
-- Trist år75
-- Arbeid med barn og unge75
-- Samarbeid/gaver/prosjekt/arrangement77
-- Oversikt over midler som er gitt biblioteket som gaver utenom det ordinære budsjettet i perioden 1994- 201278
-- Prosjekt79
-- Arrangement i forbindelse med forskningsdagene 2001-201287
-- Avslutning90
Vedlegg93
Vedlegg I: Styret93
Vedlegg II: Personalet99
Vedlegg III: Utvalg105
Vedlegg IV: Studiereiser109
Vedlegg V: Avtale mellom Telemark fylkeskommune og Nome kommune vedr. drift av Telemarksbiblioteket med reglement111
Vedlegg VI: Justert lov om folkebibliotek av 01.01.2014117
Forord
Ideen om å skrive bibliotekets historie har jeg hatt lenge før jeg gikk av med pensjon. Ingen har bedt meg om å gjøre det, men etter at jeg lanserte tanken om å skrive en bok/hefte om dette spesielle biblioteket har jeg fått god støtte og oppmuntring fra kolleger jeg har jobbet lenge med og fra andre som er interessert i lokalhistorie.

Jeg vil tillate meg å si som Olav Haugane sa i sitt forord da han skrev boken Lunde Sparebank 125 år: «Eg burde ha innsett at dette kom til å bli så mykje arbeid at det ville vera vanskeleg å rekkje det». En ting er å rekke det, da jeg i utgangspunktet ikke har hatt noe tidspress på meg, en annen ting er om jeg ville klare det p.g.a. sykdom o.l. – og dermed etterlate et halvveis manuskript som aldri ville bli fullført.

Så kan man spørre: var det verdt det? Og svaret er ubetinget JA. Historien har vært spennende å dykke ned i og den har gitt meg mange overraskelser og minnet meg på mye som har gått i glemmeboken i den tiden jeg har jobbet på biblioteket, fra 1965 til 2013. Tiden fra den spede begynnelse på Søve, særlig perioden med Torfinn Skard ved roret, har gitt meg mye innsikt i hvordan biblioteket utviklet seg. Mange vil nok hevde at denne historien har blitt for detaljert og omfattende, men for ettertiden kan selv små detaljer være viktige, og gjøre det enklere å se helheten i det som har skjedd i alle disse årene.

Fagstoff av denne typen kan nok bli kjedelig for noen, men være interessant for dem som er opptatt av temaet, så det får bli opp til den enkelte om man vil lese om det eller ikke.

Nå er i alle fall historien skrevet og så får ettertiden vurdere om det var behov for det. Personlig har det gitt meg stor glede å få alle brikkene på plass, men også en viss bekymring: Hva er glemt, og hva burde vært kuttet ut.

Kildematerialet side 91 har vært til uvurderlig nytte, i tillegg til at jeg fikk oppe leve Torfinn Skard på nært hold på Søve, før han flyttet til Skien. Han hadde en sterk personlighet som gjorde et dypt inntrykk på en nyutdannet bibliotekar. Det samme vil jeg si om Anne Svenseid som var min første sjef – og ingen av dem var syvende far i huset når det gjaldt arbeidet mitt på biblioteket. Dette gjelder også styrelederne som har vært mine overordnede på Søve - og senere på Ulefoss.

En annen bekymring jeg har har hatt, særlig i den siste tiden, da manuskriptet begynte å bli ferdig, var økonomien. Hvordan i all verden skulle jeg klare å skaffe penger til å gi ut en bok/hefte som ingen hadde bedt meg å skrive? Men, det kom gode råd fra flere kanter, og uten disse hadde dette endt med en historie jeg selv hadde glede av – og ingen andre. Så, jeg takker for all omtanke og velvilje!

Ellers må jeg takke kolleger for all hjelp og støtte, først og fremst Frøydis Vibeto. Uten hennes innsats hadde det ikke blitt noen bok. Takk til Elin Bjørndalen ang. bokbusskapitlet – og takk til Øydis Østenstad som har gjort et iherdig detektivarbeid for å skaffe bilder jeg var på jakt etter. Takk til Mari Helga Helgetveit som har tatt hånd om alt bildematerialet, scannet og gjort det tilgjengelig. Hun har også selv tatt mange av bildene. Jeg vil ellers takke Signe Hansen for mye av lokalhistorien hun har skaffet til veie, gjennom oppryddingsarbeid hun gjorde før hun sluttet. Alt bildematerialet er godkjent og gjort rede for. Der det ikke er merknader er det biblioteket som har stått for fotograferingen. Bildene av Torfinn Skard kommer fra en mengde fotoalbum som Signe Alvestad, datter til Skard, velvilligst har latt meg få gå gjennom i hennes hjem i Porsgrunn. Det har væ1t til stor glede for oss begge, da vi har kjent hverandre i mange år.

Og sist, men ikke minst, en stor takk til Per Bernt Tufte som har vært konsulent og hjulpet til med mange praktiske ting - og påpekt endringer som måtte gjøres og feil som måtte rettes opp. Knut Sundbø og firmaet Erik Tanche Nilssen AS må også nevnes for velvillig forståelse og bistand for en novise på området.

En takk til SpareBankstiftelsen Telemark - Holla og Lunde for midler som er gitt til denne utgivelsen, kr. 25.000,-.

Og helt til slutt: takk til alle som har kommet med oppmuntrende ord når jeg innimellom var lei hele prosjektet. Det har vært til god moralsk støtte og hjelp! Til slutt vil jeg uttrykke håp om at flere i bibliotekverdenen og i Nome og Telemark vil finne boken interessant; da har arbeidet ikke vært forgjeves.

Ulefoss, 2014
Lillian Nilssen