Ulefos Hovedgaard og brukssamfunnet Sagene

 

BokinfoInnholdsfortegnelseForord

Dette er en spennende skildring av livet på og omkring Bruket og Ulefos Hovedgaard – rikt illustrert med bilder av folk, steder og hendelser. Mange mennesker med tilknytning til Bruket og bygninger i området, inkludert Hovedgården, er intervjuet. Boka er et dugnadsprosjekt, der mange har bidratt med tekst og bilder.

I utgangspunktet var det Ulefos Hovedgaards Venner som lanserte idéen om dette bokprosjekt. De kontaktet Per Bernt Tufte og ba ham ta på seg skrivejobben. Det viste seg at Per Bernt lenge hadde samlet materiale med tanke på en gang å skrive om Sagsidas nyere historie.

Bildet på forsiden er et flyfoto av Sagene ca. 1958, fra Aall-Ulefos Brugs (AUB) arkiv.

 
InnholdSidetall
Forord3
Ulefos Hovedgaard - et utgangspunkt5
Navnet og gården5
Fornyelser7
Nils Frederik kjøpte Ulefos gård7
Park og hage8
Litt om drift av gård og hage10
Eierne av Hovedgården og bruket17
Cato og Eugenie20
Eugenie27
Nils Frederik Nicolai Aall32
Karen44
Brannen på Ulefos Hovedgaard51
Andre beboere på Hovedgården60
Etterkommere av Karen og Nils Frederik Aall61
Samtale med barna til Karen og Nils Frederik62
Christine Cecilie Charlotte Aall65
Hans Cato Aall70
Senere bruk av Ulefos Hovedgaard71
Under samme tak som Karen Aall v/Ulf Stuwitz Røvik-Larsen74
Omviser på Ulefos Hovedgaard v/Ragnhild Hagen88
Venneforeningen til Ulefos Hovedgaard97
Musikk på hovedgården104
Bedriften Aall-Ulefos Brug107
AUB i 1940-1950 årene110
AUB i 1960-1970 årene118
Litt om Aall-Ulefos i 1970-1980121
Administrasjonen ved AUB gjennom årene123
Arbeidsforhold m.m.125
Andre funksjoner ved AUB127
Skoger og andre eiendommer129
Sagene, lokalsammfunnet på solsida149
Fossen som skapte «Bruket»149
Kanaliseringen - fordeler og ulemper151
Bosteder: Lille Ulefos (Forvalterboligen)152
Husmannsplasser med jord - «jordveier»154
Leie av hus og jordveier ved AUB i 1930159
Andre hus og boliger166
Krigsår167
Barn og unge167
Eget hus og hjem168
Kommuniksjoner172
Arbeidsplasser på Sagene174
Transport med båt198
Hva gikk galt ved AUB?202
Fagorganisering204
Lang og tro tjeneste209
Medaljører for lang og tro tjeneste212
Arbeidsulykker215
Bedriftsklubben ved AUB217
Sagene fra 1970-årene220
Noen som dro ut224
Tre ved navn Harald225
«Gamle sagene» - skole, foreningsliv og litt til229
Handel og vandel244
Lokale stedsnavn247
Og fra Sagene er det fortalt249
Kilder, intervjuer og samtaler256
Forord

Ulefos Hovedgaards Venner ble stiftet 31.03.2009, på Karen Aall sin fødselsdag. Venneforeningen har blant annet som formål å spre interesse for, og kunnskap om Hovedgården. Det skjer på forskjellig vis, blant annet gjennom møter, foredrag og konserter. Og ved å være synlig i lokalsamfunnet. Høsten 2017 bestemte styret å lage en bok om Hovedgården. Dette ville oppfylle formålet vårt godt, og være et viktig bidrag til lokalsamfunnet.

Dette skulle være en lokalhistorisk bok om mennesker, steder og hendelser som ellers kanskje ikke ville ha blitt fortalt. Kunnskap som lett kunne gå tapt etter at Karen Aall var gått bort, og det gradvis ble færre gjenlevende i lokalsamfunnet til å fortelle. Tidlig i 2018 kontaktet vi forfatter Per Bernt Tufte som sa ja til å skrive. Styret valgte å gå bredt ut for å innhente stoff til boka. Vi inviterte familien Aall, sentrale personer fra Hovedgården, medlemmer, samt hele lokalmiljøet til å dele sine minner fra arbeid, hverdagsliv og fest.

Våren 2018 foreslo forfatteren å utvide boka til å inkludere hele brukssamfunnet på Sagene. Dette ville gjøre fortellingene mer komplette, da Hovedgården og Sagene har en svært gammel og felles historie, og slik er uadskillelige. Styret forstod og omfavnet forslaget som tok bokprosjektet over i en mer omfattende retning, men med samme utgangspunkt. Boka som nå foreligger er et resultat av dugnadsarbeid, entusiasme og manges medvirkning. Vi retter en stor takk til alle som har bidratt på forskjellig vis. En spesiell takk til forfatter Per Bernt Tufte som med sin penn og store lokalkunnskap har føyd alle bidrag sammen til en innholdsrik og informativ bok. En vakker bok synes vi også at det har blitt.

Akkerhaugen i oktober 2020, Ulefos Hovedgaards Venner
Grethe Fostervold, leder.


I flere år har jeg ønsket å medvirke til at deler av «Sagfolkets» historie skulle komme mer fram i dagen. Jeg har derfor samlet en del staff om folk og virksomheter på Sagene, nettopp med tanke på et manuskript om noe av lokalhistorien der. Da jeg så ble spurt om å delta i en bok om Ulefos Hovedgaard, var ikke veien lang for å foreslå en utvidelse av temaet, noe som også falt i god jord hos styret for venneforeningen.

Hovedtanken var å få fram både «store og små» i brukssamfunnet pa Sagene - kort og godt folk og folkeliv i videste betydning. En aktuell periode var hundreåret etter 1900. I forbindelse med manuskriptet dukket det selvsagt opp en rekke personer og hendelser, både fra arkiver og annen dokumentasjon, samt fra min og andres glemsel. Ut over dette kjente jeg personlig en del folk på Sagene, og ikke minst husker jeg mange. Det er deres historie jeg har prnvd a skrive. Mange er nevnt, men ingen skal fole seg glemt. Bruk av mange bilder, til dels nokså ukjente, skal i tillegg illustrere det hele. Mulige feil og uklarheter er kun undertegnedes ansvar.

Jeg takker de mange som har kommet med innspill og annen hjelp. Uten denne gode hjelpen, fra om lag 50 navngitte personer, hadde boken ikke på langt nær blitt så omfattende og faktapreget. Takk til dere alle, og takk til utgiverne, trykkeriet og bokbinderen. En spesiell takk går til Kjell Vidar Andersen, for oppsettet av boka, for mange flotte bilder og for godt samarbeid.

Ulefoss i oktober 2020, Per Bernt Tufte.