Ulefoss skole 1743–1993

 

BokinfoInnholdsfortegnelseForord
 
InnholdSidetall
Forord3
De vanskelige bokstavene4
«...alle og Enhver, end de fattigste Børn»11
Fra degn til lærer18
Klokker Dahl27
Oldefars og oldemors skole34
Ulefoss skole41
Bestyrere, styrere, rektorer48
Kilder48
Forord
250 år er en anselig alder for en skole på landsbygda. Det er få skoler som kan vise til høyere alder og en sammenhengende drift hele tiden.

Ulefoss skole er etter 250 år større og mer livskraftig enn noen gang. Skolen har for første gang i sitt lange liv nettopp fått sitt fullt ut kommunalt bygde og finansierte skolehus. Elev- og klassetall øker sterkt i årene som kommer. Skolen har viktige, spennende og utfordrende oppgaver foran seg med å gi nye generasjoner god kunnskap og oppdragelse.

Jubileumsskriftet kunne lett ha blitt langt større i omfang. Det er mye stoff, dels stoff som vi kjenner og har nokså lett tilgjengelig, dels stoff som finnes i ikke-kommunale arkiver, hos private og i hodet på de mange som har hatt med Ulefoss skole å gjøre gjennom årene.

Komiteen oppfordrer dem som måtte ha slikt stoff til åla Ulefoss skole/Nome skolestyrekontor få kjennskap til dette. Slikt materiale, tekst, bilder og minnestoff kan danne grunnlag for en bredere fremstilling en gang i fremtiden.

Komiteen vil takke Gerhard Hedlund for innen en kort frist og et begrenset sidetall å ha skapt et inspirerende skrift.

Hedlund formidler ikke bare årstall og fakta, men greier å åpne for innsyn i og forståelse av tidligere perioder i Ulefoss skoles historie og i Ulefoss-samfunnet. Nettopp fordi skriftet gir godt innblikk i det gamle samfunnet på Ulefoss, håper vi det vil ha interesse langt utenfor skolens egne rekker.

Komiteen for 250-års jubileet

Jon Bjørnebekk
skolesjef

Cato Johnsen
ikke ped. pers.

Unni Madsen
FAU

Otto John Lunde
skolestyreleder

Erling Mork/Tryggve Espedalen
rektorer