Ulefoss Sportsforening 1895–1995

 

BokinfoForord

Festskrift i bilder utgitt i forbindelse med Ulefoss Sportforenings 100-årsjubileum i 1995.

 
* Ved levering utenfor Nome
kommer porto i tillegg.
Hovedforeningen

Den 20. januar 1893 ble Holden Sportsforening stiftet, men etter forholdsvis kort tid var aktiviteten over. Nøyaktig 2 år etter den første stiftelsen, altså den 20. januar 1895, ble det holdt «efter inbydelse fra ingeniør A. Hollen, et møde ved Værkecs Skole, hvordan Hollens Sportsforening blev stiftet paa ny og hvor det paa seedet inmeldte sig 50 medlemmer,» står det i foreningens bevarte første protokoll.

Navnet Ulefoss Sportsforening (USF), ble foreslått og vedtatt på et medlemsmøte 1. mars 1895.

De første årene var vanskelige for foreningen, og lettere ble det ikke når 1. verdenskrig startet. Fra ca. 1920 ble forholdene lettere og nye folk strømmet til. Skisport og fotball ble etter hvert de dominerende idretter, og mange triumfer ble vunnet. Bane på Ringsevja og hoppbakke i Søvelia gjorde sitt. Deler av 1920- og 1930-årene var blant USF's storhetstider.

Under krigen var det ingen aktivitet, men mange av foreningens medlemmer var aktive i motstandsarbeidet. Rett etter frigjøringen var foreningen i drift igjen, og utviklet seg i flere retninger. Nye idretter kom til, bl. a. håndball, og skøyter gjenoppsto som USF-idrett. Ny hoppbakke i Fenslia i 1947, klubbhus samme år, og Tuftebakken i 1949 var nyskapninger som monnet. Når så ny gressbane kom i 1954 var USF godt rustet på anleggssiden.

I 1966 var en av fylkets første lysløyper ferdig, fra Holla gård til Briskemyr. Nytt klubbhus ble påbegynt i 1970, og gressbanen fikk en sårt tiltrengt omlegging i 1976. I 1981 ble arbeidet med ny lysløype satt igang, og klubbhuset fikk påbygg et par år senere. I de siste 10 årene har USF arrangert turmarsjer, Ulefoss-dager, kretsturnstevne og mye annet, i tillegg til alt vanlig idrettsarbeid i gruppene. Dessuten er hovedanlegget på Ringsevja lagt helt om. I mange år hadde USF damegruppe knyttet til hovedforeningen.