Vel blåst!

 

BokinfoInnholdsfortegnelseForord
Jubileumsskrift i anledning Ulefoss Musikkorps 75-årsjubileum i 1980.
 
InnholdSidetall
Forord6
Innleiing7
«Gamle-musikken»9
Hvem var med fra begynnelsen?12
Hvor og når spella musikken?14
Ledere og dirigent18
Frelsesarmeens Musikkorps19
Lanna-musikken24
Sagene Hornmusikk27
-- Den første tida27
-- Vanskelige krigsår32
-- Åra 1945-195732
-- Litt økonomi36
Ulefos Musikforening37
-- Nye instrumenter i 193544
-- Trekk fra virksomheten under krigen49
-- Værkets Hornmusikks 40-års jubileum53
-- Perioden 1946-195754
Ulefoss Musikkorps59
-- 1960-åra60
-- De siste ti åra64
-- Litt om repertoaret67
Medlemsfortegnelse73
-- Frelsesarméen (ca.1900–1905)73
-- Ligamusikken (Frelsesarméen 1917–1918)73
-- Frelsesarméen (reorg. 1942)73
-- Ulefos Musikforening (medlemmer 1905 og framover)73
-- Lanna-musikken (1913–1919)73
-- Sagene Hornmusikk -- Aall Ulefos Brugs Musikkorps (1915–1957)74
-- Værksmusikken (1910–1920)74
-- Ulefoss Musikkorps (1957)75
-- Formenn og styremedlemmer i Værksmusikken og Ulefoss Musikkorps 1934–198176
-- Fortjenestemedaljer79
Forord
Til Ulefoss Musikkorps' 75-årsjubileum i 1980 blei det nedsatt en komite bestående av Bjørn Skårdal, formann, Arne Sandbakken, Helmer Sandbakken og Edgar Johnsen. Komiteen fikk i oppdrag å utarbeide en beretning om korpsvirksomheten på Ulefoss så langt tilbake som mulig.

Vi ble ganske fort klar over at her var et stykke historie som måtte graves fram og skrives ned for ettertida på en mer profesjonell måte, og vi var så heldige å få med oss tidligere korpsmedlem Arne Johan Gjermundsen til å stå for skriving og redigering.

Komiteen vil gjerne få takke alle som har vært med å finne fram bilder og annet materiale som er brukt. En spesiell takk til Arne Johan Gjermundsen for det arbeid han har gjort.

Videre vil vi takke Gudrun og Johannes Lommerud, Magda og Johan Johnsen, Olaf Bentsen og Karl Nilsen, som alle med sin gode hukommelse har bidratt til at denne beretningen er blitt såpass fyldig og interessant.

For Ulefoss Musikkorps
Bjørn Skårdal